U prostorijama Društva arhitekata Novog Sada se nalazi biblioteka sa arhivom svih brojeva časopisa za arhitekturu i urbanizam DaNS, katalozima svih prethodnih Salona arhitekture u Novom Sadu, domaćim i stranim stručnim časopisima, publikacijama i naučnim radovima vezanim za kulturu prostora.

Preko DaNS-a je moguće i naručiti stručnu literaturu iz knjižare UPI2M.

U pripremi je i e-biblioteka.