Društvo arhitekata Novog Sada je osnovano 1960. godine iz lokalne produžnice Saveza arhitekata Vojvodine. Prvobitno je nosilo naziv Društvo arhitekata Sreza Novi Sad (DaNS), da bi današnje ime dobilo 1965. godine. Ova strukovna organizacija je ubrzo, zahvaljujući obimu svojih aktivnosti, postala dominantno strukovno udruženje arhitekata na području Vojvodine, te je takvu ulogu zadržalo i do danas. Ove aktivnosti su imale i javni karakter, počev od prvog javnog razgovora 1961. i prve izložbe 1962. godine.

Pored izlagačke, najprepoznatljivija delatnost DaNS-a je bila i izdavačka delatnost, posebno zahvaljujući časopisu DaNS koji izlazi od 1982. godine. Od većih izložbi i javnih dešavanja, ovo društvo je organizovalo Dane arhitekture Jugoslavije 1984. godine, a od 1993. redovno organizuje godišnji Salon arhitekture i Dane arhitekture. DaNS od 1994. godine redovno dodeljuje Tabakovićevu nagradu za arhitekturu kao najznačajnije priznanje za arhitektonsko stvaralaštvo. DaNS je po osnivanju postao redovan partner grada u raspisivanju arhitektonskih i urbanističkih konkursa.

Današnji Statut DaNS-a datira iz 2011. godine u kome je ovo udruženje definisano kao nestranačka, nevladina i neprofitna strukovna organizacija, te koja je istorijski sledbenik Društva arhitekata Novog Sada osnovanog 1. jula 1960. godine. Ovaj dan se svake godine slavi kao dan DaNS-a.