Upravni odbor

slobodan_jovic
Slobodan Jović, dipl.inž.arh – Predsednik Društva arhitekata Novog Sada

Slobodan Jović, dipl.inž.arhitekture, zaposlen kao asistent na Departmanu za arhitekturu, urbanizam Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Na istom fakultetu, 2011. godine završio je osnovne akademske i master studije, a trenutno je i student doktorskih studija.

Od 2011. do 2015. bio je zaposlen u arhitektonskom studiju „Enforma“ iz Kotora. Kao arhitekta projektant, a posle i kao rukovodilac projekata u okviru ovog biroa učestvovao je na većem broju arhitektonskih i urbanističkih projekata, kao i projekata unutrašnjeg uređenja prostora. Svoje radove izlagao je na Salonima arhitekture, domaćim i međunarodnim izložbama. Dobitnik je nekoliko priznanja na međunarodnim i nacionalnim arhitektonskim konkursima, kao i specijalnog priznanja u okviru nagrade „Ranko Radović“ za dizajn i koncept izložbene postavke Departmana za arhitekturu i urbanizam na manifestaciji „Mikser dizajn ekspo“ 2009. godine. Autor je nekolicine naučnih i stručnih radova, predstavljenih na konferencijama, stručnim i naučnim časopisima.

Od 2016. godine je predsednik Društva arhitekata Novog Sada.

miljan-cvijetic

Miljan Cvijetić, dipl. inž. arh.

Miljan Cvijetić, dipl. inženjer arhitekture, je samostalni arhitekta, diplomirao 2005-te godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

U dva navrata 2002-2003 i 2005-2006-te godine angažman na Fakultetu tehničkih nauka, na predmetima Arhitektonsko projektovanje 1 i Arhitektonsko projektovanje 3 u svojstvu demonstratora.

Od 2006-2016-te zaposlen kao projektant u arhitektonskom studiu „Kuzmanov and Partners“ iz Novog Sada. U tom periodu je radio na izradi velikog broja projekata različitih tipologija i arhitektonskih konkursa. Preko 30 realizovanih objekata, više projektnih rešenja i konkursa koji su predstavljani na brojnim domaćim i međunarodnim izložbama, časopisima i sl. U saradnji sa Lazarom Kuzmanovim dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja među kojima se izdvajaju: nagradu Saveza arhitekata srbije (SAS) za najbolji objekat te godine, i specijalno priznanje Salona arhitekture u Novom Sadu za poslovni objekat „PIN Computers“ u Novom Sadu 2009-te, nagradu Salona arhitekture u Beogradu u kategoriji – Arhitektura je za stambenu zgradu u ulici Base Stajića u Novom Sadu 2012-e, nagradu na Salonu arhitekture u Novom Sadu u kategoriji arhitektonski projekat za projekat Rusinskog doma u Novom Sadu 2013-e.

maja_momirov

Maja Momirov, dipl.inž.arh.

Maja Momirov, (Novi Sad, 1985.) dipl.inž.arhitekture – master, radi kao saradnik u nauci na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu od 2011. godine. Na istom departmanu završila je integrisane osnovne i master studije 2010. godine i od 2012. godine aktivno učestvuje u nastavi kao saradnik na nekoliko predmeta iz oblasti arhitektonskog projektovanja i umetnosti primenjene na arhitekturu, tehniku i dizajn.

Od 2011. godine učestvuje na projektu Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, prvo kao istraživač pripravnik, a od 2015. godine kao istraživač saradnik. Kao predstavnik Departmana za arhitekturu i urbanizam FTN-a, učestvovala je u prijavi Horizon2020 projekta pod nazivom Popularisation of urbanism and the new modes of social solidarity in Europe sa partnerima sa 9 evropskih univerziteta.

Autor je više radova iz oblasti arhitektonskog projektovanja, kao i naučnih i stručnih radova predstvaljenih na konferencijama, u časopisima i zbornicima. Umetničke i stručne radove je izlagala na domaćim i međunarodnim izložbama: Salon arhitekture u Beogradu (MPU BG), On Architecture-Facing the Future (galerija SANU), Light and Shadow (PH21, Budimpešta), BINA – Beogradska internacionalna nedelja arhitekture (KC BG), Dani arhitekture Novog Sada, INFANT – internacionalni festival alternativnog i novog teatra (KC NS), Scenska laboratorija (MSUV), Atlas imaginarnih mesta (MSUV) i dr. Urednik je nekoliko stručnih publikacija i učestvovala je u organizaciji više stručnih događaja, među kojima se izdvajaju međunarodna interdisciplinarna konferencija Radical Space In Between Disciplines, 19. Salon i dani arhitekture u Novom Sadu.

ivan_kalc

Ivan Kalc, dipl. inž. arh.

Ivan Kalc, dipl. inženjer arhitekture, ima dve master diplome, jednu sa Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu (iz 2010-e) i drugu specijalizovanu za održivu arhitekturu sa Norveškog Univerziteta tehničkih nauka (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU) u Trondhajmu, Norveška (iz 2012-e). Tokom studija u Norveškoj bio je zaposlen kao student-asistent na projektu samo-održive kuće, rađen za međunarodni konkurs Solar Decathon Europe u Madridu, gde je njegov tim izabran za finaliste. Stipendista je NordPlus programa, u okviru kojeg je jedan semestar proveo na Kraljevskom Institutu Tehnologije (KTH) u Stokholmu, Švedska. Za svoj diplomski rad sarađivao je sa norveškim nacionalnim istraživačkim centrom za nisko-energetske zgrade – ZEB, za koji je objavio par naučnih radova.

Od 2012. godine radi u projektnim biroima “Atelje Al” u Beogradu i “N2S Architects” u Novom Sadu gde učestvovao je na brojnim projektima za domaće i strano tržište . Tokom ovog perioda privatno učestvuje na nekoliko arhitektonskih konkursa na kojima je par puta nagrađivan. Svoje radove izlagao je na Salonima arhitekture u Novom Sadu i Beogradu. Autor je knjige na temu energetskog unapređivanja postojećih objekata,originalan naziv “Energy Retrofits of Residential Buildings: impact on architectural quality & occupants’ comfort”, izdate 2014-e u Nemačkoj.

dragana_konstantinovic

Dragana Konstantinović, dipl.inž.arh.

Dr Dragana M.Konstantinović, dipl.inž.arhitekture, radi kao docent na Departmanu za arhitekturu, urbanizam i dizajn Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Diplomirala je 2003.godine na Departmanu za arhitekturu, magistrirala 2009.godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorirala 2014.godine na svom matičnom fakultetu sa temom Programske osnove jugoslovenske arhitekture: 1945-1980.

Od 2007.godine aktivno učestvuje u nastavi kao asistent, asistent sa magistraturom, a od 2014.godine, kao docent na različitim predmetima iz oblasti arhitektonskog projektovanja, istorije i teorije. Takođe, radi i kao istraživač na projektima Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj (2003-2008, kao stipendista MPNTR, ciklus 2008-danas, kao član istraživačkog tima). Aktivni je arhitekta i učestvovala je u izradi više arhitektonskih projekata i projekata unutrašnjeg uređenja, u sklopu autorskih i projektantskih timova. Autor je velikog broja naučnih i stručnih radova, predstavljenih na konferencijama, stručnim i naučnim časopisima i monografijama, među kojima su: Salon arhitekture u Beogradu i Novom Sadu, Now/Sada: Teaching by Design/Italy Now 2012.god, On Architecture-Facing the Future, Bejing International Bienalle 2014, Laboratorija arhitekture 2016.

Član je Društva arhitekata Novog Sada od 2007.godine, član uredništva časopisa DaNS 2010-2012, a član Upravnog odbora Društva od 2016.godine.

andrea_tamas

Andrea Tamaš Dačić, dipl.inž.arh.

Andrea Tamaš Dačić je arhitekta sa svestranim iskustvom u arhitektonskoj praksi, dizajnu enterijera i teoretskom radu u oblasti savremene arhtekture. Studije arhitekture je završila 2004. godine na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu.

Profesionalni rad je započela u birou M+, sarađujući na projektima raznih tipologija, kao i nacionalnim / internacionalnim konkursima sa zapaženim uspehom i osvojenim nagradama. Međunarodno projektantsko iskustvo sticala je u S.A.D. tokom 2008/2009. , radeći u projektnim biroima Perkins&Will i Schwartzarch u Njujorku. Od 2013. godine započinje samostalni rad osnivanjem platforme za arhitekturu, istraživački rad i praksu:  arcHeA.holistic architecture, a od kraja 2015. godine je stručni konsultant firme RA Design Consultants u Dohi, Katar.

Paralelno sa radom u praksi, učestvovala je u nastavi (kao demonstrator) na predmetima Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita (2004-2007.) i Savremena arhitektura (2010-2015.), oba na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, matičnog fakulteta – gde je ujedno i student Doktorskih studija. Autor i koautor je nekoliko naučnih radova i stručnih tekstova iz oblasti savremene arhitekture – predstvljenih na konferencijama, zbornicima, časopisima i internet portalima. Arhitektonske i umetničke radove je izlagala na brojnim izložbama, a kao deo stručnih timova dobitnik je brojnih priznanja. Tokom 2014. godine učestvovala je u istraživanju Žene arhitekte Novog Sada, i zajedno sa kolegom Ivanom Stanojevim osmislila koncept i realizovala međunarodnu studentsku radionice “WHO BUILT YOUR CITY – WOMEN ARCHITECTS OF ____” u okviru 14. Bijenala Arhitekture u Veneciji 2014. godine. Kao trener/predavač je početkom marta 2016. učestvovala u radu trening škole za implementiranje rodnih aspekata u istraživačke radove i Horizon 2020 projekte u organizaciji  COST Network genderSTE i Univerziteta u Novom Sadu. Koautor je izložbe Njen krug, koja je osim u okviru Mikser festivala u Beogradu prikazana i u Srpskom kulturnom centru u Parizu, tokom jula 2016.

Član je  Društva arhitekata Novog Sada od 2005., Inženjerske Komore Srbije od 2008., a član Upravnog Odbora Društva arhitekata Novog Sada od 2016. godine.

 

aleksandar_bede

Aleksandar Bede, master.inž.arh.

Aleksandar Bede, master inženjer arhitekture, doktorski je kandidat na studijama urbanizma Departmana za kulture projekta na Univerzitetu IUAV u Veneciji, čiji je stipendista i gde se bavi proučavanjem urbanih i teritorijalnih modernizacija Novog Sada i Vojvodine. Diplomirao je na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 2011. godine (master).

Bio je učesnik nekoliko inicijativa na polju nezavisne kulturne scene u Novom Sadu, te pokretač i saradnik na nekoliko istraživačkih projekata u kojima se susreću kulturne i urbanističke politike. Takav je bio projekat A(u)kcija: Registar novosadskih prostora između ličnih interesa i javnih potreba 2010. godine u koprodukciji dvaju kolektiva: Centra za nove medije_kuda.org iz Novog Sada i Stealth.unlimited iz Beograda i Roterdama. Bio je ko-autor izložbe i publikacije za ovaj projekat, za šta je dobio Nagradu Ranko Radović 2011. godine. Višegodišnji je saradnik na projektu Lokalne politike i urbana samouprava Centra_kuda.org i Grupe za konceptualnu politiku iz Novog Sada, te saradnik Urban festivala u okviru programa Natrag na trg u Zagrebu 2013. godine.

Autor je knjige “U paru za društvo. Arhitektura Sibina Đorđevića i Milene Stanković Đorđević” (2015), za koju je dobio priznanje na 38. Salonu arhitekture u Beogradu. Takođe je ko-autor knjige Latentnost u gradu: Praznine u Novom Sadu zajedno sa Dafne Berc i Lusijanom Basaurijem iz zagrebačkog arhitektonskog kolektiva Analog. Stipendista je i Arhitektonske mreže Donje Austrije (ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich) iz Kremsa, Austrija, Akademije Schloss Solitude iz Štutgarta kao i Fonda za Mlade talente Republike Srbije.

 

 

Organi upravljanja