Poziv za izbornu Skupštinu Društva arhitekata Novog Sada

Ovim putem želimo da pozovemo sve članove na izbornu Skupštinu Društva arhitekata Novog Sada koja će se održati 12. marta 2018. godine sa početkom u 18 časova u Sali regionalnog centra Inženjerske komore Srbije u Ulici Danila Kiša br. 3 u Novom Sadu.

DNEVNI RED

 1. IZBOR RADNOG PREDSEDNIŠTVA
  – tri člana i Predsednik
  – zapisničara
  – dva overača zapisnika
 2. IZBOR UPRAVNOG ODBORA I PREDSEDNIKA DaNS
  (7 članova, 6 članova UO + Predsednik)
 3. RAZNO

Takođe, pozivamo vas da kandidujete svoje predloge izbornih lista za Predsednika i šest članova Upravnog odbora DaNS. Predloge možete dostaviti  zaključno sa 5. martom 2018. godine putem e-maila: dans@dans.org.rs, ili poštom na sledeću adresu:

Društvo arhitekata Novog Sada
Svetozara Miletića 20
21000 Novi Sad

Kandidati za Predsednika i članove UO mogu biti svi redovni članovi DaNS. Predlog izborne liste treba da sadrži spisak 7 kandidata, od kojih jedan kao nosilac liste, predstavlja kandidata za Predsednika DaNS.

 6. marta 2018. godine biće održana prezentacija svih kandidovanih izbornih lista pred zainteresovanim članovima. Ovo će biti prilika da svi kandidati daju svoje predloge za budući rad Društva, odgovaraju na pitanja članova i u konstruktivnom dijalogu obrazlože svoje programe.

Pozivamo sve članove da uzmu aktivno učešće u celokupnom izbornom procesu kako bismo zajednički uneli novu pozitivnu energiju u budući rad Društva.

Poziv preuzmite ovde: Poziv za izbornu skupštinu 2018

DaNS Admin