Poziv za učešće na Salonu arhitekture

 

DaNS – Društvo arhitekata Novog Sada poziva sve zainteresovane da prijave svoje radove za izlaganje na 20. Salonu arhitekture koji će se održati u Novom Sadu od 3. do 12. juna 2016. godine.

U kontekstu vremena i događaja kojima smo svedoci, izražena je potreba za ponovnim promišljanjem arhitekture, njene uloge i pozicije u društvu, kulturi i sistemu u kojem delujemo. Arhitektura u savremenom kontekstu više se ne može posmatrati kao homogena disiplina; derivati arhitektonske struke i njenih činilaca–arhitekata – odavno su rasuti kroz niz drugih oblasti i polja delovanja.

Ovogodišnji, jubilarni 20. Salon arhitekture u Novom Sadu želi da kroz selekciju izloženih radova, seriju predavanja i debata otvori prostor za slobodno i otvoreno promišljanje o definisanju pozicije arhitektonske struke u kontekstu regiona i prepoznavanja svih njenih aktera i produkata, a pre svega podrži prevazilaženje svih imaginarnih barijera koje imamo među sobom. Zato želimo da u potpunosti „otvorimo“ Salon ka regionu, sagledamo stvari koje nas povezuju i uočimo „bitke“ u kojima smo kao disciplina zajedno.

Želimo da posmatramo arhitekturu u proširenom polju – od društvenog i prostornog aktivizma, preko građenja, do teorijskog promišljanja i digitalnog prostora. Postavljajući ih tako, iznad disciplinarnih podela, ukazaćemo na specifične vrednosti koje u mnoštvu i različitosti grade kompleksnu sliku arhitekture danas.

Konačno, u krajnjem ishodu, želja nam je da gledajući izvan disciplina, podela i regiona, među sobom uočimo nova polja delovanja, upoznamo se, povežemo, umrežimo, i tako se zajednički bavimo prostorom u kojem živimo.

Propozicije

Salon je međunarodnog karaktera. Cilj novosadskog Salona arhitekture jeste da se pozicionira kao mesto regionalne revije arhitektonske produkcije. Stoga, u konkurenciji za sve kategorije i Veliku nagradu Salona konkurišu radovi nastali ili realizovani na prostoru bivših jugoslovenskih republika, kao i Mađarske i Rumunije.

U cilju promovisanja dobre arhitektonske prakse u Vojvodini, posebno priznanje Salona biće dodeljeno radovima realizovanim na ovom području.

Učesnici Salona mogu konkurisati za nagrade u sledećim kategorijama:

 1. Arhitektura
 2. Urbanizam
 3. Enterijer
 4. Studentski radovi
 5. Publikacije
 6. Digitalni prostor
 7. Eksperiment u arhitekturi

Pod kategorijom „Digitalni prostor“ se podrazumevaju radovi iz oblasti CGI dizajna (arhitektonske vizualizacije, animacije, game design), parametarskogdizajna, digitalne fabrikacije, generativnog i interaktivnogdizajna i slično..

Za sve kategorije konkurišu realizovana dela, nerealizovani projekti i konkursni radovi.

Jedna prijava može sadržati samo jedan rad, prijavljen u samo jednoj kategoriji.

Na Salon mogu biti prijavljeni radovi nastali ili realizovani u periodu od poslednje tri godine.

Prijave se mogu slati na srpskom ili engleskom jeziku.

Terminski plan

 Početak konkursa: 12.04.2016.

Rok za dostavu radova za selekciju (elektronski): 30.04.2016.

Rezultati selekcije biće poznati autorima do: 07.05.2016.

Rok za dostavu plakata za izložbu i materijala za katalog (elektronski): 23.05.2016.

Otvaranje Salona i dodela nagrada: 03.06.2016.

Žiri

 Grozdana Šišović(re:a.c.t. Beograd)

Ana Džokić(STEALTH.unlimited, Beograd/Roterdam)
Marc Neelen(STEALTH.unlimited, Beograd/Roterdam)
Idis Turato(Arhitektonski biroTurato, Rijeka)

Eugen Pănescu (Planwerk, Kluž)

 Kotizacija

 Kotizacija za učešće na Salonu se plaća za radove koji prođu selekciju žirija. Kotizacija obezbeđuje izlaganje na salonu, štampu izložbenog rada i jedan primerak kataloga koji će se štampati nakon Salona.

Kotizacija iznosi:

4000 din / 35 eur – za sve učesnike, osim:

2500 din – za članove DaNS-a

1200 din / 10 eur – za studente

0 din – za učesnike u kategoriji Publikacije, koji umesto uplate kotizacije ostavljaju DaNS-u po dva primerka svoje publikacije.

 Tehničke informacije za prijavu radova (faza pre-selekcije)

Jedna prijava se odnosi na jedan rad u jednoj kategoriji. Prijavni formular i materijal poslati na adresu:

salon.ns.2016@gmail.com

 1. Prijavni formular možete preuzeti sa internet stranice DaNS-a: www.dans.rs

Prijavu poslati u .DOC formatu, sa nazivom u sledećoj formi:

prezimejednogautora_rednibrojprijave_kategorija.doc

kao npr:
petrovic_1_arhitektura.doc

Redni broj prijave se odnosi na lični broj prijavljenih radova, u slučaju da neko šalje više od jednog rada.

 

 1. Pored prijavnog formulara potrebno je poslati i paket materijala u .RAR ili . ZIP formatu, sa nazivom u sledećoj formi:
  prezimejednogautora_rednibrojprijave_kategorija.rar

Ovaj paket treba da sadrži:

 

 • maksimalno 10 grafičkih priloga i ilustracija koje najbolje prikazuju projekat (fotografije , osnove, preseci, 3D prikazi, i sl.), u JPG ili PDF formatu
 • tekstualni opis projekta – maksimalno 2000 karaktera (sa razmacima)
 • Ukoliko auotri žele da pošalju video ili neki drugi veliki fajl, molimo Vas pošaljete link za online pregledanje.

Autorima selektovanih radova će naknonadno biti dostavljene instrukcije za uplatu kotizacije i pripremu materijala za izložbu i katalog.

 

 

DaNS