naslovna 42

DaNS 42 – Impressum

SADRŽAJ:
INTERVJU
6. Mihajlo Mitrović
10. Maestralni publicistički opus Mihajla Mitrovića
TEMA BROJA
11. Salon arhitekture u Novom Sadu 2003.
NOVI OBJEKTI
20. Nova zgrada Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Beograd
24. Dogradnja aneksa biblioteke Matice srpske, Novi Sad
26. Dogradnja potkrovlja na zgradi FTN-a,Novi Sad
27. Stambeno poslovna zgrada u Podgorici
ARHITEKTURA U SVETU
28. Muzej sačinjen od kuća bogova – Projekat za Muzej u Kairu
30. Novi život starog mlina – Rekonstrukcija pivare u Gdanjsku
32. Urbani tepih – Mali esej o duhu arhitekture
34. Ima li budućnosti za Ground zero?
ISTRAŽIVANJA
36. Kroz granje nebo: Novosadska arhitektura devedesetih
ISTORIOGRAFIJA
42. Arhitektura javnih zdanja u Novom Sadu između dva svetska rata
44. Zgrada Narodne biblioteke u Kikindi
IZLOŽBE
46. VII Trijenale arhitekture u Beogradu: Iznad svetlosti
48. Izložba crteža arh. Dragana Ivkovića
49. Najlepši krovovi 1903-2003
50. Novija arhitektura u Alzasu
56. Predeli arhitekture
58. Svet informacija
OBRAZOVANJE
60. Renesansa i Balkan
NOVE KNJIGE
61. Ranko Radović – Forma grada
NOVI ČASOPISI
ARHITEKTURA NA INTERNETU

Category: