naslovna 69 dans02dans023

DaNS 69 – Impressum

DaNS Časopis za arhitekturu i urbanizam 
Magazine for Architecture and City Planning
Prvi broj objavljen 1982.
Časopis izlazi četiri puta godišnje
69 broj, jun 2010. godine
Naslovna strana: Peking, Kina, Nacionalni Staidion
fotografija arh. Sena Ozfiliz, Istambul (sa dopuštenjem autora)

Glavni i odgovorni urednik: Srđan Crkvenjakov
Izvršni urednik: Vladimir Mitrović
Urednik Teme broja: Ilija Gubić
Likovni urednik: Ljubomir Maksimov

Uredništvo:
Arhitekti / Architects:
Ðorđe Bajilo
Ilija Gubić
Srđan Zorić
Dragana Konstantinović
Anica Tufegdžić
Ana Mikić
Mr Darko Polić
Mr Slavica Mirović

Sekretar redakcije: Svetlana Falb
Lektura i korektura: Silvija Čamber
Prevod sa engleskog: Dubravka Bugarski Alimpić
Prevod na engleski: Jug Babić

Štampa: Štamparija STOJKOV, Novi Sad
Novi Sad, maj 2010.

Category:

Product Description

DaNS Časopis za arhitekturu i urbanizam 
Magazine for Architecture and City Planning
Prvi broj objavljen 1982.
Časopis izlazi četiri puta godišnje
69 broj, jun 2010. godine
Naslovna strana: Peking, Kina, Nacionalni Staidion
fotografija arh. Sena Ozfiliz, Istambul (sa dopuštenjem autora)

Glavni i odgovorni urednik: Srđan Crkvenjakov
Izvršni urednik: Vladimir Mitrović
Urednik Teme broja: Ilija Gubić
Likovni urednik: Ljubomir Maksimov

Uredništvo:
Arhitekti / Architects:
Ðorđe Bajilo
Ilija Gubić
Srđan Zorić
Dragana Konstantinović
Anica Tufegdžić
Ana Mikić
Mr Darko Polić
Mr Slavica Mirović

Sekretar redakcije: Svetlana Falb
Lektura i korektura: Silvija Čamber
Prevod sa engleskog: Dubravka Bugarski Alimpić
Prevod na engleski: Jug Babić

Štampa: Štamparija STOJKOV, Novi Sad
Novi Sad, maj 2010.