naslovna70

DaNS 70 – Impressum

Sadržaj:

REČ UREDNIŠTVA

DaNS 50 godina

50 GODINA DRUŠTVA

Počeci okupljanja i organizovanja graditelja Novog Sada 

Saradnja DaNS-a sa Zavodom za urbanizam 

MANIFESTACIJE

Dani arhitekture Novog Sada Mesec arhitekture i Salon arhitekture u Novom Sadu 2010

KONKURSI

Pregled značajnih konkursa u Novom Sadu (1959–2010) 

PRIZNANJA

Dobitnici Tabakovićeve nagrade za arhitekturu

TEMA BROJA

Novo lice Novog Sada (1965) 

Novo u arhitekturi Novog Sada (1978) 

Arhitektura Novog Sada druge polovine XX veka (2000) 

Architecture of Novi Sad in the second half of the 20th Century 

Novosadska arhitektura 90-ih godina (2003) 

Arhitektura u Vojvodini prve decenije XXI veka (2010)

 

Category:

Product Description

DaNS Časopis za arhitekturu i urbanizam
Magazine for Architecture and City Planning
Prvi broj objavljen 1982.
Časopis izlazi četiri puta godišnje
70 broj, decembar 2010. godine
JUBILARNO IZDANJE
Povodom 50 godina osnivanja Društva

Glavni i odgovorni urednik: Srđan Crkvenjakov
Izvršni urednik: Vladimir Mitrović
Likovni urednik: Ljubomir Maksimov

Uredništvo:
Arhitekti / Architects:
Ðorđe Bajilo
Ilija Gubić
Srđan Zorić
Dragana Konstantinović
Anica Tufegdžić
Ana Mikić
Mr Darko Polić
Mr Slavica Mirović

Sekretar redakcije: Svetlana Falb
Lektura i korektura: Silvija Čamber
Prevod sa engleskog: Dubravka Bugarski Alimpić
Prevod na engleski: Jug Babić

Štampa: Štamparija STOJKOV, Novi Sad
Novi Sad, decembar 2010.