naslovna072

DaNS 72 – Impressum

Sadržaj:

UVODNIK

Preživljavanje održivog Dans-a

TEMA BROJA

Srpska Održivost u arhitekturi

Sertifikacija zgrada u Srbiji

Energetska efikasnost i obnovivi izvori energije

Samogrejna ekološka kuća

Savet Zelene Gradnje Srbije

Cigla u Modi

Kojim putem ide nas održivi izdanak

Studenstka radionica o odrzivom razvoju

Ener Suplaj

Ultra moderni i ekološki neutralni 

Dizajneri kao novi arhitekti izbora 

Modularna konstrukcija i održivost 

INTERVJU

Supermatizam kao inspiracija – Zaha Hadid

NOVI OBJEKTI

Novopazarska 53 na Vračaru

Global Seed

Vig Plaza

URBANIZAM

Principi održivog razvoja u urbanizmu

Stilska vežba urbanističnog planiranja 

Energetski nezavisan grad

Strategija Green growth

OSVRTI

Sinagoga u Majncu

Čarobni breg jugoslavenskog socijalizma

Iščezlo okruženje: Menratova palata

 

Category:

Product Description

DaNS Časopis za arhitekturu i urbanizam
Magazine for Architecture and City Planning
Prvi broj objavljen 1982.
Časopis izlazi četiri puta godišnje
72 broj, jul 2011. godine
Naslovna: Maja Vuletin i Mina Dačić: Spa & wellness kompleks

Glavni i odgovorni urednik: Srđan Crkvenjakov
Urednik broja: Mr Slavica Mirović
Likovni urednik: Ljubomir Maksimov

Uredništvo:
Arhitekti / Architects:
Ðorđe Bajilo
Ilija Gubić
Srđan Zorić
Dragana Konstantinović
Ana Mikić
Mr Darko Polić
Mr Slavica Mirović

Sekretar redakcije: Svetlana Falb
Lektura i korektura: Silvija Čamber
Prevod sa engleskog i na engleski: Jug Babić
Karikature u ovom broju: Hugo

Štampa: Štamparija STOJKOV, Novi Sad
Novi Sad, jun 2011.