naslovna-76

DaNS 76– Impressum

Sadržaj:

UVODNIK

Reč uredništva

TEMA BROJA

Arhitektura i moda

Decodeine praksa

Eskapizam: od oblika do oblika

Ai Weiwei / Herzog&Meuron

Galaxy Soho

Učiti od realnosti

Nove teritorije

Novartis kampus u Bazelu

Muzej posvećen stablu

ARHITEKTURA KOD NAS

Beogradski salon arhitekture

U ogledalu

Salon arhitekture u Novom Sadu

NOVI OBJEKTI

Uzorna pojava u savremenoj ahrhitekturi Novog Sada

NOVI PROJEKTI

Dogradnja gradske biblioteke u Novom Sadu

Terapijski vrt

ARHITEKTURA U SVETU

Olimpijski London 2012

ISTRAŽIVANJA

Život i smrt srpskih solitera

ISTORIOGRAFIJA

Milorad Macura

Lisje Žuto

KOLUMNA

Kultura antiurbanosti

KOLUMNA

Kultura antiurbanosti

TEORIJA

Granično polje arhitekture

IZLOŽBE

Izložba MSUV

NOW/SADA

RADIONICA

Ulica, elemnt strukture i identiteta

Kuće u praistoriji i srednjem veku

 

Category:

Product Description

DaNS Časopis za arhitekturu i urbanizam 
Magazine for Architecture and City Planning
Prvi broj objavljen 1982.
Časopis izlazi četiri puta godišnje
76 broj, jul 2012. godine
Naslovna: Michel Zoeter

Glavni i odgovorni urednik: Srđan Crkvenjakov
Urednik broja: Ana Mikić D’Apuzzo
Izvršni urednik: Vladimir Mitrović
Likovni urednik: Ljubomir Maksimov
Prelom: Aleksandar Arsenin

Uredništvo:
Arhitekti / Architects:
Ðorđe Bajilo
Ilija Gubić
Srđan Zorić
Dragana Konstantinović
Mr Darko Polić
Mr Slavica Mirović

Sekretar redakcije: Svetlana Falb
Lektura i korektura: Silvija Čamber
Prevod sa engleskog i na engleski: Jug Babić

Štampa: Štamparija STOJKOV, Novi Sad
Novi Sad, jul 2012.