naslovna077

DaNS 77– Impressum

Sadržaj:

UVODNIK

Reč uredništva

NOVI OBJEKTI

Centar Sunce na Bežanijskoj kosi

Objekat u Kosovskoj 24, Novi Sad

Zimska kuća na Dunavu

Vila Stoliv u Boki Kotorskoj

ARHITEKTURA SPORTA

Bayeni u Srbiji

Urbana regeneracija

Aquatic Centar London

INTERVJUI

Bernard Čumi

ARHITEKTURA U SVETU

Materia Arquitectonica

thomas heatherwick, današnji Leonadro

IStRAŽIVANjA

Olimpijski London 2012

ISTRAŽIVANJA

Soliteri u ravnici

Put od zemlje

KOLUMNA

Milorad Macura

Lisje Žuto

KOLUMNA

Uzavreli grad

NAGRADE

Slobodan Kuzmanović

IZLOŽBE

Salon arhitekture u beogradu 2013.

Zaobilazne strategije

Iskustva mesta

NOVE KNjIGe

 

Category:

Product Description

DaNS Časopis za arhitekturu i urbanizam 
Magazine for Architecture and City Planning
Prvi broj objavljen 1982.
Časopis izlazi četiri puta godišnje
77 broj, jul 2013. godine
Naslovna: Michel Zoeter

Glavni i odgovorni urednik: Srđan Crkvenjakov
Urednici broja:
Vladimir Mitrović
Đorđe Bajilo
Izvršni urednik: Vladimir Mitrović
Likovni urednik: Ljubomir Maksimov
Prelom: Aleksandar Arsenin

Uredništvo:
Arhitekti / Architects:
Ilija Gubić
Srđan Zorić
Ana Mikić D’Apuzzo
Dragana Konstantinović
Mr Darko Polić
Mr Slavica Mirović

Sekretar redakcije: Svetlana Falb
Lektura i korektura: Silvija Čamber
Prevod sa engleskog i na engleski: Jug Babić

Štampa: Štamparija STOJKOV, Novi Sad
Novi Sad, jun – jul 2013.