080

DaNS 80 – Impressum

Sadržaj

005 UVODNIK

007 TEMA BROJA: URBANE REALNOSTI / Realnost urbanog sveta

008 Zajednički, deljivi grad: Urbanizam koji se pomalja u gradovima Srednje i Istočne Evrope

012 Mali urbanizam: Dobro došli kući, na švedski način – Aleksandra Stratimirović

015 Novi Sad – zdrav Grad?

016 Uticaj društvenih promena na urbanu transformaciju Novog Sada

017 Lokalne politike i urbana samouprava u Novom Sadu

018 Rodni aspekti urbanizma

019 Dizajn za sve. Kako do pristupačnog okruženja

020 Urbana realnost javnih prostora za decu

022 Poštujmo zelene površine Novog Sada

023 Kamenički park – centralni gradski park

025 Urbanistička studija transformacije potesa Šumske ulice u Novom Sadu

027 Analiza lokacija za postavljanje javnih česmi na teritoriji grada Novog Sada

028 Bizarre Love Triangle. The Public Sculptures of Novi Sad

030 Problemi zaštite graditeljskog nasleđa

032 Bela kamena lađa u Panonskoj ravnici – zalog prošlosti za budućnost

033 Ranžirna stanica

035 Urbane realnosti na Balkanu – suočavanje sa problemima saobraćaja

036 Novi Sad – realiteti druge decenije 21. veka

037 Šetnjom do grebena

038 Biciklističke staze u Novom Sadu – kratak pregled stanja

039 „NS bike“ sistem

041 Urbana gerila

043 Novi Sad, adrenalinski grad

044 Tragovi kreativnog mikrokosmosa – strit art i grafiti

045 Urbana realnost Novog Sada na društvenim mrežama

046 Arhitektonski događaj odraz urbane realnosti (Prikaz istraživačkog projekta: Dani salona)

048 Maketa pešačke zone Novog Sada

049 Dobitnici Nagrade Ranko Radović za 2014. Godinu

050 Arhitekta Milan Stojkov – dobitnik Tabakovićeve nagrade u 2014. godini

051 Novi RTV dom na starom mestu

053 Impresije iz Hamburga

057 Parazitska arhitektura

058 Analiza krovnih vrtova i zelenih zidova

061 In memoriam: arhitekta Dušan Krstić (1938-2014)

063 In memoriam: Profesor dr Svetlana Vuković (1940-2014)

Category:

Product Description

DaNS 080

Impressum

 

DaNS Časopis za arhitekturu i urbanizam 
Magazine for Architecture and City Planning
Prvi broj objavljen 1982.
Časopis izlazi dva puta godišnje
80 broj, septembar 2015. godine

Izdavač:
Društvo arhitekata Novog Sada
Svetozara Miletića 20, Novi Sad, Srbija
Tel/Fax: (381) 021 423 485
e-mail: dans@dans.org.rs
www.dans.org.rs

Glavni i odgovorni urednik:
Dušan Miladinović
Urednik broja:
Ilija Gubić
Likovni urednici:
Dragan Malić i Igor Bolta

Uredništvo:
Slavica Likić
Biljana Pavlović
Mr. Darko Polić
Igor Vuca
Srđan Zorić
Uredništvo u inostranstvu:
Ilija Gubić
Slavica Mirović
Ana Mikić

Sekretar redakcije:
Svetlana Falb
Lektura i korektura:
Milka Poša
Prevod sa engleskog:
Biljana Pavlović

Fotografija na naslovnoj strani:
Milan Uljmanski

Prilozi se ne vraćaju. Oprema teksta redakcijska.
Uredništvo ne zastupa stavove iz tekstova koje objavljuje.

Štampa: Štamparija FUTURA, Petrovaradin
Novi Sad, januar 2015.