nasl edit

DaNS 81 – Impressum

Sadržaj

3 Uvodnik
8 Program 20. Salona i dana arhitekture Novi Sad
10 Železnička stanica Novi Sad
13 Članovi žirija
20 Izveštaj žirija
24 Katalog Salona
24 Arhitektura
57 Urbanizam
65 Enterijer
76 Studentski radovi
95 Publikacije
104 Digitalni prostor
110 Eksperiment u arhitekturi
118 Indeks imena

Category:

Product Description

DaNS | Časopis za arhitekturu i urbanizam
www.dans.org.rs
Prvi broj objavljen 1982.
81. broj, decembar 2016.

Izdavač
Društvo arhitekata Novog Sada
Svetozara Miletića 20, Novi Sad, Srbija
Tel: (381) 021 423 485
e-mail: dans@dans.org.rs
www.dans.org.rs

Glavni i odgovorni urednik
Slobodan Jović

Urednik broja
Aleksandar Bede

Grafički dizajn
Tomislava Babić

Prevod na engleski
Violeta Stefanović

Sekretar DaNS-a
Svetlana Falb

Studenti na praksi
Igor Vukičević, Jovana Bošković, Tamara Grujić, Aleksandra Letić, Teodor Šćepanović

Štampa
Standard 2, Beograd

Tiraž
500