dans82

DaNS 082 – Jun 2017.

Tema broja: FOKUS NA MODERNIZAM

Naslovna strana: plafonska konstrukcija Železničke stanice Novi Sad (foto: Relja Ivanić)

 

IZLOŽBA FOKUS NA MODERNIZAM: ARHITEKTURA NOVOG SADA 1950-1970
12 STARTIT – RAZGOVOR O NOVOM ŽIVOTU MODERNISTIČKE KUĆE
16 OSVRT NA ĐORĐEVIĆE
20 REAKTIVACIJA PROSTORA ŽELEZNIČKE STANICE U NOVOM SADU
23 STOTEKS, ROBNA KUĆA IZ IMAGINARNOG MUZEJA
28 TEROR TOPLOTNOG KOMFORA
34 KO AKO NE ARHITEKT?
36 POLEMIKA NA RUŠEVINI MODERNE MISLI
40 PROJEKT MOTEL TROGIR I ZAŠTITA ARHITEKTURE POSLIJERATNOG MODERNIZMA U HRVATSKOJ
44 BAUK MODERNIZMA KRUŽI JADRANOM
48 ŠARENI NEBODER PONOVO PLEŠE LAGINJINOM
54 KUĆA N1 – PANKERSKI PRISTUP
62 GIR STORE – SUSRET PRIRODE, PROIZVODNJE I DIZAJNA
68 PETA DECENIJA GRADIĆA PEJTON
71 UDRUŽENJE ARHITEKATA SRBIJE: UMREŽENOST KAO KOLEKTIV
74 NAJAVE DOGAĐAJA
76 AKTUELNE PUBLIKACIJE
82 TABAKOVIĆEVA NAGRADA 2016: DUŠAN V. RADOVANOVIĆ

Category:

Product Description

DaNS | Časopis za arhitekturu i urbanizam
www.dans.org.rs
Prvi broj objavljen 1982.
82. broj, jun 2017.

Izdavač
Društvo arhitekata Novog Sada
Svetozara Miletića 20, Novi Sad, Srbija
Tel: (381) 021 423 485
e-mail: dans@dans.org.rs
www.dans.org.rs

Glavni i odgovorni urednik
Slobodan Jović

Tehnički udernici
Stefan Milović, Igor Vukičević

Uredništvo broja
Slobodan Jović, Maja Momirov, Dragana Konstantinović, Aleksandar Bede, Andrej Strehovec

Grafički dizajn
Vladimir Garboš

Prevod na engleski
Stefan Milović, Igor Vukičević

Sekretar DaNS-a
Svetlana Falb

Studenti na praksi
Stanko Gagrčin, Nemanja Jović, Olivera Bratić

Štampa
Standard 2, Beograd

Tiraž
300