Članovi
  • Aktivne
  • Novo
  • Online
  • Grupe
  • Aktivne
  • Novosti
1.
avatar
DaNS
27286 points
Dark mode

„NOVA MESTA“ – urbanističko-arhitektonski konkurs: produženje roka za predaju radova

0
pre 1 godina

Rok za predaju radova za urbanističko-arhitektonski konkurs “Nova Mesta” koji predviđa uređenje četiri javna prostora u Novom Sadu je produžen. Stručna javnost svoje radove može predati do 24.08.2021. godine, do 15 časova.

Sav konkursni materijal možete pronaći na Portalu javnih nabavki, preko kog se obavlja i dostavljanje konkursnih radova: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/34152.