078

DaNS 78 – Impressum

Sadržaj:

UVODNIK

Novi Sad danas

TEMA BROJA: Novi SadI

Istorija budućnosti grada

Od staze do tragedije

Uspešan primer rekonstrikcije: Radnička ulica u Novom Sadu

Arheološki park na Sajlovu

Novosadske praznine

Zgrada Streljačkog društva

Almaški kraj

INTERVJU

Gubljenje identiteta grada / Razgovor sa arhitektima: Kuzmanov, Kovačević, Đukanović, Marinčić

Novosadski duh iz boce – intervju sa M. Farkašem, TV autorom

NOVI OBJEKTI

Centralna zgrada Univerziteta

“Svoja” kuća na Ribnjaku

KONKURSI

Konkurs za uređenje centra Sremskih Karlovaca

Konkursi u zaštićenim gradskim sredinama

ARHITEKTURA U SVETU

Trgovački centar My Zeil arhitekata Fuksas

Imresije o arhitekti

PODSEĆANJA

Arhitekta Ivan Simović (1932 – 2012)

OBRAZOVANJE

Scenski dizajn ili sloboda plivanja bet mišića

UZAVRELI GRAD

Gradovi su uvek mera sopstvenih mogućnosti

ISTRAŽIVANJA

Arhitektura je ženskog roda

OBNOVA GRADITELJSKOG NASLEĐA

Rekonstrukcija Mletačke bolnice u Herceg Novom

Obnova graditeljskog nasleđa u Slovačkoj

NAGRADE

Arhitektura Vase Kresovića, TNA 2013.

Nagrada RR 2013: Nevidljivi gradovi

IZLOŽBE

Četiri decenije beogradskog Salona arhitekture

Oko arhitekture

IN MEMORIAM

Arhitekta Bora Radusinović (1944 – 2014)

NOVE KNJIGE

Marija Maruna, Đorđe Bobić, Nataša Danilović, Viktorija Aladžić, Vojislav Dević

Category:

Product Description

DaNS Časopis za arhitekturu i urbanizam 
Magazine for Architecture and City Planning
Prvi broj objavljen 1982.
Časopis izlazi četiri puta godišnje
78 broj, jun 2014. godine
Naslovna: Danijel Babić (2014) Silver Surfer over Novi

Glavni i odgovorni urednik: Dušan Miladinović
Izvršni urednik: Vladimir Mitrović
Likovni urednik: Dragan Malić

Uredništvo:
Urednik teme broja: Mr. Darko Polić
Arhitekti / Architects:
Srđan Zorić
Đorđe Bajilo
Ilija Gubić
Ana Mikić
Mr Slavica Mirović Nicholls

Sekretar redakcije: Svetlana Falb
Lektura i korektura: Vladimir Mitrović
Prevod sa engleskog i na engleski: Milena Zindović

Štampa: Štamparija FUTURA, Petrovaradin
Novi Sad, maj – jun 2014