2015 – Radoje Cvetkov

0
pre 8 godina
Radoje Cvetkov

Radoje Cvetkov je rođen u Novom Sadu 25. januara 1948. godine. Osnovnu i srednju tehničku školu – arhitektonski odsek završio je u rodnom gradu, a Arhitektonski fakultet u Beogradu, u klasi prof. Uroša Martinovića (1975). Od tada do 1990. godine radio u više projektnih biroa – URBIS, „Veduta“, „Ingrad“, Zavod za fizičku kulturu, „Panonija inženjering“. Atelje za projektovanje, inženjering i konsalting „C&S Cvetkov“ osniva 1990. godine. Tokom čitave karijere bavio se projektovanjem pa i dok je obavljao funkciju člana Gradske vlade Novog Sada zaduženog za urbanizam, stanovanje i zaštitu životne sredine (1996-2000). Projektovao je blizu dve stotine zgrada različitih namena i volumena – poslovnih i stambeno-poslovnih objekata, hotela, objekata obrazovanja, zdravstva, fizičke kulture i enterijera. Takođe je izveo veći broj rekonstrukcija i dogradnji različitih objekata. Sa kolegama Slavkom Županskim i Borom Radusinovićem dobio „Borbinu“ nagradu za arhitekturu za Vojvodinu (1980). Izlagao samostalno u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Kikindi i na Salonima arhitekture i FORMI u Novom Sadu. Dugogodišnji je član Društva arhitekata Novog Sada (DaNS) i Udruženja primenjenih umetnika i dizajnera Vojvodine (UPIDIV).

2015 RADOJE CVETKOV

1.
avatar
DaNS
35002 points
Dark mode