4. Balkansko Arhitektonsko Bijenale

0
pre 4 godine

We are Calling for Decoding – 4. Balkansko Arhitektonsko Bijenale

4. Balkansko Arhitektonsko Bijenale (BAB) biće održano u Bioskopu Balkan, u periodu od 14. do 21. novembra 2019. godine. Tema ovogodišnjeg Bijenala je Dekodiranje Balkana. BAB je međunarodni stručni događaj koji obuhvata: (1) stručnu izložbu, (2) naučnu konferenciju i (3) prateće događaje.

CIlj Balkanskog Arhitektonskog Bijenala je da se prikaže i preispita polje kritičkog regionalizma na području Balkana, kao i da se uspostavi internacionalni dijalog unutar projektantskih praksi. Ovogodišnji Balkanski Arhitektonski Bijenale podržan je od strane Fondacije Saša Marčeta.

Prateći program

Osim glavne izložbe, na kojoj će biti izloženo preko 130 radova u više kategorija (urbani dizajn, arhitektura, dizajn enterijera i dizajn nameštaja), u Bioskopu Balkan odigraće se i prateći program Bijenala. Centralni događaj pratećeg programa je panel-diskusija Nova konkorda – Akteri promena, koja će okupiti 12 eminentnih stručnjaka iz izlagačkih disciplina.

Ideja panela je prikaz najsvežnijih autorskih ostvarenja ali i razmatranje pitanja, problematika i razvoja arhitekture i dizajna u narednim godinama ekonomskog prosperiteta. Uvodničar i rukovodilac sesija biće dr Haris Piplaš, sa ciriškoh ETH.

Na panelu Arhitektura učestvuju: Anja Ivana Milić, Jugoslav Janić i Dejan Mitov.

Na panelu Dizajn enterijera učestvuju: Andreja Buđevac, Sonja Brstina Conić i Ksenija Đorđević.

Arhitektonska izložba


Stručni žiri na čelu sa dr Sonjom Radović Jelovac dodeli će nagrade u tri kategorije: (1) urbani dizajn, (2) arhitektura, (3) konkursi i nerealizovani projekti. Članovi žirija za arhitektonsku izložbu biće još i dr Ebru Erdönmez (Turska), dr Ileana Tureanu (Rumunija), dr Haris Piplaš (Bosna i Hercegovina), dr Alen Žunić (Hrvatska), dr Vladimir Anđelković (Srbija), Saša Begović (Hrvatska), Goran Vojvodić (Srbija) i Relja Ivanić (Srbija).

Jedan autor ili biro može priložiti najviše dva plakata za izlaganje na arhitektonskoj izložbi. Kotizacija za učešće iznosi 50e po plakatu (rana kotizacija) i 75e po plakatu (kasna kotizacija).

dr Haris Piplas - uvodničar na panel-diskusiji Nova konkorda

Dizajnerska izložba

Stručni žiri na čelu sa Nikolom Novakovićem dodeliće nagrade u dve kategorije: (1) dizajn enterijera i (2) dizajn nameštaja. Članovi žirija za dizajnersku izložbu biće još i Ksenija Đorđević (Srbija), Nika Županc (Slovenija), Nataša Perković (Bosna I Hercegovina) I Regular Studio (Hrvatska).

Jedan autor ili biro može priložiti najviše dva plakata za izlaganje na dizajnerskoj izložbi. Kotizacija za učešće iznosi 50e po plakatu (rana kotizacija) i 75e po plakatu (kasna kotizacija). Izlaganje komada nameštaja vrši se bez kotizacije. 

Rokovi za dostavu plakata

Rok za dostavu radova i plakata je 20. oktobar (rana kotizacija), odnosno 01. novembar (kasna kotizacija).

Nikola Novaković i dr Sonja Radović Jelovac - predsednici žirija 4. Balkanskog Arhitektonskog Bijenala

Pitanja i nedoumice

Zainteresovani autori mogu dostaviti pitanja na sledeće adrese:

 

Arhitektonska izložba – architecture@bab.rs

Dizajnerska izložba – design@bab.rs

Međunarodna konferencija – conference@bab.rs

Više informacija na http://www.bab.rs