Gledaš sve dokumente.

Filter od: PriloziPretragaOznaka

  • No tags to show.
 Has attachment Naslov Autor Kreirao Poslednje uređenje Grupa Oznake
Prvi dokument

Neki tekst Like

Aleksandra Marinčić 24/10/2022 24/10/2022
🔗Novi Sad – moderni grad

Autori: Dragana Konstantinović, Slobodan Jović, Maja Momirov, Miljana Zeković, Višnja Žugić i Bojan Stojković Saradnici: Vladimir Garboš, Petar Mitrović, Stanko Gagračin, Aleksandar Dadić, Radmila Đurašinović, Dragana Kocić i Marta Grbić Like

Aleksandra Marinčić 25/10/2022 17/11/2022
🔗Ekološka farma za uzgoj autohtonih crnih slavonskih svinja

Autori: SKROZ – Margita Grubiša, Marin Jelčić, Daniela Škarica, Ivana Žalac Saradnici: SKROZ – Zvonimir Marčić Like

Aleksandra Marinčić 25/10/2022 17/11/2022
🔗Stambeno poslovni objekat “BULEVAR INVEST”

Autori: Lazar Kuzmanov Saradnici: Marina Pejić, Aleksandar Davidović Foto: Relja Ivanić ARHITEKTURA • Specijalno priznanje za realizaciju u Vojvodini • Stambeno poslovni objekat “BULEVAR INVEST”🔗 Like

Aleksandra Marinčić 25/10/2022 17/11/2022
🔗Centar za posjetitelje i vidikovci Lonjskog polja

Autori: Mia Roth i Tonči Čerina Saradnici: Larisa Čišić, Luka Fatović, Karla Jelić Balta, Tajana Jaklenec, Neven Vlahović, skulptura: Borna Demel, dizajn: Clinica studio, Niko Mihaljević, Franka Tretinjak, Iva Fabrio, Vanja Cuculić Foto: Marko Mihaljević Like

Aleksandra Marinčić 25/10/2022 17/11/2022
🔗Sportska dvorana Zlatar Bistrica

Autori: Ivan Galić, NOP Studio Saradnici: Rea Vidović, Robert Bodiš Foto: Bosnić + Dorotić, arhiva NOP Studio Like

Aleksandra Marinčić 25/10/2022 17/11/2022
🔗Providurova palace

Autori: Iva Letilović, Igor Pedišić Saradnici: Ante Grbić, Luka Fatović Foto: Bosnić+Dorotić, Filip Brala Like

Aleksandra Marinčić 25/10/2022 17/11/2022
🔗Skejt park u Užicu

Autori: Milorad Obradović Saradnici: Urban factory doo Like

Aleksandra Marinčić 25/10/2022 17/11/2022
🔗Nove gradske stepenice

Autori: SKROZ – Margita Grubiša, Marin Jelčić, Daniela Škarica, Ivana Žalac Saradnici: SKROZ – Tamara Jeger Like

Aleksandra Marinčić 25/10/2022 17/11/2022
🔗ART gallery & café citymuseum.pg 2021

Autori: Ema Alihodžić Jašarović, Sanja Paunović Žarić, Nemanja Milićević Foto: Relja Ivanić / Boško Purić Like

Aleksandra Marinčić 25/10/2022 17/11/2022

There are no docs for this view.

Viewing 1-10 of 28 docs
1.
avatar
DaNS
34614 points
Dark mode