HERIT.CITY konkurs

0
pre 6 godina

Kulturno nasljeđe predstavlja niz fizičkih i nematerijalnih  dobara  koje čini ostavštinu prošlih generacija, podrazumijeva dobra koja su naslijeđena ili koja nastaju u sadašnjosti, a imaju specifičnu vrijednost i simbolički značaj u svijesti ljudi. Često se  događa da jedna generacija odbaci ono što je prethodna generacija smatrala kulturnom baštinom, pa ponovo oživljavanje baštine uslijedi tek nakon smjene još jedne generacije.

Ideja nam je da kroz HERIT.CITY konkurs i pristigle radove preispitamo kolektivni i individualni odnos prema nasljeđu i dobrima.  Pozivamo autore da kroz fotografiju, crtež, kolaž, računarsku vizualizaciju, nekoliko riječi ili neki drugi medij zabilježe i prikažu svoje viđenje kulturnog nasljeđa.

Cilj izložbe je da otvori pitanja,  podstakne komunikaciju, podigne nivo svijesti i  prikupi  materijal  koji će biti predstavljen  u okviru manifestacije Dani arhitekture Banjaluka  2018.

Molimo vas da se prije uzmanja učešća na konkursu detaljno upoznate sa propozicijama.

Učešće je otvoreno za sve.

Konkurs je otvoren do 25.5. 2018. godine
Više o propozicijama konkursa pročitajte na linku:https://arch-days.com/2018/05/05/konkurs-da18/ i  https://goo.gl/5McZ18
Radove i eventualna pitanja šaljite na daniarhitekture.bl@gmail.com