In memoriam: Đorđe Grbić

0
pre 3 godine

Arhitekta Đorđe Grbić, nekadašnji predsednik Društva arhitekata Novog Sada (1997-2001) i dobitnik Nagrade za arhitekturu Đorđe Tabaković 2007, preminuo je u Novom Sadu 29. aprila 2021. godine.

Đorđe Grbić je rođen u Novom Sadu 1947. godine. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu kod prof. Ivana Antića (1971). Od 1975. godine radio kao vodeći projektant u projektog biroa ”Plan”. Bavio se projektovanjem stambenih i poslovnih zgrada, banjskih i poslovnih objekata, enterijerom i uređenjem javnih površina.

Odabrana dela: Stambeno-poslovne zgrade, Šumadijska 5-9, Novi Sad (1979), Centar za rekreaciju i rehabilitaciju banje Junaković, Prigrevica kod Apatina (1979-1983), Hotel Banja, Kanjiža (1977-1979), Stambene kule, Novo naselje, Novi Sad (sa D. Mirkovićem i M. Marićem, 1980), Enterijeri poslastičarnice Carigrad, Novi Sad (1992), Vojvođanske banke – Autovojvodina, Novi Sad (1992), Sportsko-rekreacioni centar Budućnost, Šajkaš (1998), Master centar Novosadskog sajma, Novi Sad (2003-2006), Popločavanje centra Novog Sada (2006).

Konkursi sa plasmanima: Konkurs za uređenje Trga Slobode, Novi Sad – sa Dušanom Radovanovićem (I nagrada, 1998).

Nagrade: Borbina nagrada za arhitekturu u Vojvodini (1983); Nagrada Salona arhitekture u Novom Sadu za enterijer (1993); Tabakovićeva nagrada za arhitekturu (2007).

Bibliografija: Ružica Žekić, Na veliki salaš pozdravlje, Dnevnik 18. januar 1981. 7; Slobodan Jovanović, Novouređeni prostori u Novom Sadu, DaNS br. 2, Novi Sad 1982; Mladenović, Otvorena banja ‘’Junaković’’ u Prigrevici, Dnevnik 25. oktobar 1983. 8; Slobodan Jovanović, Novosadska arhitekturna kronika, Sinteza br. 65, Ljubljana 1984; Dušan Prodanović, “Borbina” nagrada za arhitekturu u SAP Vojvodini, DaNS br. 5, Novi Sad 1984; Đorđe Grbić, Banja “Junaković” u Prigrevici, DaNS br. 5, Novi Sad, 1984; Slobodan Jovanović, Novosadska arhitekturna kronika, Sinteza br. 69, Ljubljana 1985; Dušan Krstić, Stambene kule, Novo naselje, I etapa, DaNS br. 6, Novi Sad 1986; G. Prokić, Počeli dani arhitekture, Dnevnik, 14. april 1993; L. Viktorović, Dodeljene godišnje nagrade, Dnevnik, 7. maj 1997; Đorđe Grbić, Dušan Radovanović, Konkurs za urbanističko-arhitektonsko rešenje Trga slobode u Novom Sadu – Prva nagrada “Agora”, DaNS br. 22, Novi Sad 1998; Sonja Stoja (Ur), 70 godina Tehničke škole u Novom Sadu, Katalog izložbe, Novi Sad 1999; Slobodan Jovanović, Osnovne tajne graditeljskog zanata, DaNS br. 27, Novi Sad 1999; Vladimir Mitrović, Kratkotrajna retkost, Bulevar br. 2, oktobar 1999;  Đorđe Grbić, u: Leksikon srpskih neimara (Ur. Z. Manević), Beograd 2002. 41; Vladimir Mitrović, Kroz granje nebo: novosadska arhitektura devedesetih, DaNS br. 42, Novi Sad 2003; Slobodan Jovanović, Master centar Novosadskog sajma, DaNS br. 43, Novi Sad 2003; Zoran Manević, Neimari i dela: Novosadski sajamski centar Master, Arhitektura br. 71. Beograd 2003; Zoran Manević, Sajamski centar Master u Novom Sadu, Modul br. 24, Beograd 2003; Z. Mijatović, Master centar će biznismenima iz sveta omogućiti najsavremenije uslove za završavanje poslova, Građanski list, 10. fembruar 2004; Tanja Stevanović, Master centar Novosadskog sajna, DaNS br. 55, Novi Sad, 2006; Slobodan Jovanović, Arhitekt Đorđe Grbić – Tradicija biroa i stasavanje ličnosti, katalog retrospektivne izložbe, Novi Sad, 2007; Slobodan Jovanović, Đorđe Grbić – Tabakovićeva nagrada 2007: Stasavanje ličnosti, Arhitektura br. 120, Beograd decembar 2007; Slobodan Jovanović, TNA 2007: Arhitekta Đorđe Grbić, DaNS br. 60, Novi Sad 2007; Vladimir Mitrović, Arhitektura XX veka u Vojvodini, Novi Sad 2010. 358.

Izložbe: Salon arhitekture, Beograd (1981, 1983, 1984, 1993); Salon arhitekture, Sremska Mitrovica (1981, 1985, 1989); Salon arhitekture, Novi Sad (1993, 1999); 21. Oktobarski Salon, Novi Sad (1992); 70 godina Tehničke škole u Novom Sadu (1999); Retrospektivna izložba povodom dodele TNA, Tehnička škola, Novi Sad (2007).

Priredio: Vladimir Mitrović

Pages from 2007 DJORDJE GRBIC-2

 

 

 

 

 

 

1.
avatar
DaNS
35002 points
Dark mode