In memoriam: prof. Ljiljana Vukajlov

0
pre 3 godine

Dr Ljiljana Vukajlov (rođ. 1961), redovni profesor Departmana za arhitekturu i urbanizam novosadskog Fakulteta tehničkih nauka i član Društva arhitekata Novog Sada, preminula je 22. oktobra 2021. u Novom Sadu.

Tekst u sećanje na Ljilju, kog je napisala Sonja Stoja, prenosimo sa portala Gradnja.rs:

Neko zida kuće, a neko ljude.

Teška su vremena, korona hara. Odnosi moje đake – moju decu. U njih sam se utkala, a nema veće tuge od one kojom se roditelji opraštaju od svoje dece. Jedina uteha je u tome što znate da su vas nadgradili, prevazišli. Da se mlado drvo razvilo u moćni platan u čijoj senci uživaju mnogi mlađi, isto tako dobro usmereni… zahvaljujući Ljiljinoj posvećenosti svemu što je radila.

Podaci o Ljiljinoj profesionalnoj karijeri nalaze se na sajtu njene matične kuće i pokazuju koliko je raznovrsno i uspešno bilo njeno interesovanje. Ali, oni govore o tome šta je postigla, a ja bih nešto rekla o tome kako je to ostvarila.

Ugaoni kamen

Upoznala sam je  kao učenicu Srednje građevinske škole u kojoj sam predavala. Ima tako đaka koji svoj talenat donesu u školu… nebrušeni dijamant koji treba pažljivo usmeriti i oblikovati. To je bila Ljilja. Volela je školu, našla je struku koju je zavolela. Učenje se tako pretvorilo u zadovoljstvo.

U to vreme Građevinska škola imala je jak profesorski kadar. Odnos između učenika i profesora bio je prijateljski i pun poštovanja, na obostranu korist. U prilog tome stoji činjenica da je većina poznatih i dobrih novosadskih arhitekata srednje generacije, stasavala i trasirala svoj profesionalni put u to vreme.

Viđale smo se i dok je studirala u Beogradu. Uvek je sa osmehom pominjala školske dane, ali i naglašavala da je to vreme bilo „ugaoni kamen“ njenog životnog opredeljenja.

Prvo zašto, onda kako

Pokazalo se da joj vaspitna uloga više odgovara od „neimarske“. Trudila se da svojim studentima prvo odgovori na pitanja zašto, a tek posle kako. Znanje se nauči kad-tad, ali odnos prema obavezama je u temelju svakog uspeha.

Davala im je mnogo i tražila od njih više nego ostali, ali je dosledno i strpljivo usmeravala mladalačku opuštenost u tokove trajnog kvaliteta. Moglo bi se reći – neko zida kuće, a neko ljude.

Sonja Stoja, arhitekta
profesor u penziji

***

Biografija Ljljane Vukajlov

Ljiljana Vukajlov rođena je 1961. godine u Novom Sadu u Republici Srbiji, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1987. a magistrirala 1998. godine. Doktorsku disertaciju odbranila je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2010 godine.

Radila je kao nastavnik teorijske nastave u SC „Jovan Vukanović“ u Novom Sadu (1987-1989). U zvanje asistenta za užu naučnu oblast Urbanizam na FTN-u u Novom Sadu izabrana je 1989. godine. Tada je bila angažovana i kao asistent na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Na Departmanu za arhitekturu i urbanizam angažovana je od 1997. godine. Radila je kao nastavnik na Departmanu za arhitekturu i urbanizam i Departmanu za grafičko inženjerstvo i dizajn na FTN-u u Novom Sadu.

Kao asistent je bila angažovana na Saobraćajnom odseku FTN-a (1989-1998) na predmetu „Urbanizam“, zatim na Odseku za pejzažnu arhitekturu na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu (1989-1992) na predmetima „Pejzažna arhitektura“ i „Urbanizam i zaštita životne sredine“, a na Arhitektonskom odseku FTN-a na predmetu “Urbana/ruralna analiza i morfologija” (1997-2010), na predmetu „Urbanističko projektovanje II“ (2002-2007) i na predmetu „Teorija i kritika urbane sredine“ na Master studijama (2009-2011).

U zvanju nastavnika angažovana je na predmetima „Urbanizam 1“ i „Urbanizam 2“ na Departmanu za saobraćaj (2007-2013), na predmetima „Urbana/ruralna analiza i morfologija 1“ „Urbana/ruralna analiza i morfologija 2“, (2010 do danas), a od 2015. godine na predmetima „Elementi i sklopovi zgrada 1“ i „Elementi i sklopovi zgrada 2“ na Departmanu za arhitekturu i urbanizam.

Od 2011. godine je angažovana kao nastavnik i na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju na Specijalističkim studijama pod nazivom „Energetska efikasnost u zgradarstvu“, na predmetu „Bioklimatska arhitektura“, a od 2014. godine angažovana je kao nastavnik na predmetu „Principi univerzalnog dizajna“ na Departmanu za grafičko inženjerstvo i dizajn, FTN-a u Novom Sadu.

U zvanje redovnog profesora izabrana je u oktobru 2020. godine.

Uvod u urbanizam – Ljiljana Vukajlov

Iz recenzije prof.dr Vladana Đokića:

Udžbenik Uvod u urbanizam dr Ljiljane Vukajlov predstavlja jedno od retkih domaćih dela u poslednjih nekoliko godina koje je napisano u cilju edukacije u oblasti urbanizma. Ovaj udžbenik obuhvata informacije od značaja za studente svih fakulteta arhitekture i urbanizma u zemlji i regionu. On poseduje veliku vrednost i predstavlja značajan teoretski i praktičan doprinos razumevanju procesa urbanističkog istraživanja i projektovanja i uvid u posvećenost nastavi i edukaciji studenata arhitekture i urbanizma.

gradnja.rs

1.
avatar
DaNS
35002 points
Dark mode