Interactive responsive surface, RO

0
pre 8 godina
Sinestezia-Studio_dans

Nagrada u kategoriji Digitalni prostor dodeljuje se autorima:
Alma Hapenciuc, Adrian Mihai, Oana Banescu, Ioana Hariga, Andrei Lazar / Sinestezia.studio

za izvedeno delo Interaktivna, komunikaciona površina u Girocu, Rumunija

Godina projektovanja: 2015.
Godina izvođenja: 2015.

Opis:
Kroz ovaj eksperiment, analizirali smo mogućnost interakcije unutrapnjeg dekorativnog panela sa korisnicima prostora. Interaktvina površina komunicira sa korisnicima putem velikog broja malih ogledala koji prvo funkcionišu kao pikseli,prenoseći sliku ispred njih, i drugo kao površina koja reflektuje okolinu, zbog karakteristika samog materijala. Zid ne samo da uočava kretanje u svojoj blizini, nego i prihvata ceo “pokret”, koji se reinterpretira i prikazuje kroz mrežu malih ogledala.

U prvoj interakciji, ogledala reflektuju kretanje oko njih. Zatim, u drugom koraku, video kamera beleži sliku koja se interpretira putem softvera koji je pretvara u gradient sivih nijansi, koje kasnije definišu ugao pod kojim se svako ogledalo okreće- okrenutim ka plafonu predstavljaju bele površine (jer reflektuju osvetljenje sa plafona), dok usmereni ka zidu reinterpretiraju tamne površine.

Oblici interakcije su bezbrojni: od prikazivanja okružujućeg prostora do nezavisnih animacija, statičnih pozicija ogledala, itd. Na ovaj način, eksperiment predstavlja deo enterijera, koji prenosi, na svoj način, informacije iz eksterijera u realnom vremenu, održavajući tako stalnu komunikaciju.