Izbrisano pamćenje: vizuelna rekonstrukcija nestalog arhitektonskog nasleđa Novog Sada

0
pre 6 godina

Izložba projekta Izbrisano pamćenje: vizuelna rekonstrukcija nestalog arhitektonskog nasleđa Novog Sada otvara se u četvrtak 13.12.2018 u 19.00 časova, u Prostoru (Beogradska 11, Petrovaradin).

Projekat „Izbrisano pamćenje: vizuelna rekonstrukcija nestalog arhitektonskog nasleđa Novog Sada“ bavi se istraživanjem arhitektonskog nasleđa Novog Sada, prvenstveno onim objektima koji su trajno izbrisani iz mape grada i koji više ne postoje iz različitih razloga: srušeni, izgoreli, napušteni, kao i onim koji su promenili svoju namenu i zbog toga su van fokusa javnosti. Predmet istraživanja su objekti kulture, sakralni i drugi objekti koji su imali veliki simbolički i kulturni značaj. Cilj istraživanja je precizno mapiranje iščezle arhitekture i njena vizuelna rekonstrukcija na osnovu dostupne literature i tehničke dokumentacije.

Na izložbi će biti prikazane vizuelne rekonstrukcije nekadašnjih objekata, upoređenih sa sadašnjim stanjem. Vizuelna rekonstrukcijaje rađena različitim metodama – od korišćenja i kolažiranja fotografija, izrade crteža prema arhivskoj dokumentaciji i fotografijama do izrade „idealnih“ 3D rekonstrukcija.Korišćene su nove tehničke i tehnološke mogućnosti u predstavljanju arhitektonskog nasleđa, kao što je metoda kompozitinga, pri kojoj se uklapa kompjuterski trodimenzionalni model sa realnim video snimkom, i ta taj način se dobija snimak objekta u sadašnjim prostornim okolnostima. Katalog izložbe prikazaće rezultate istraživanja i mapirane objekte od kulturnog i simboličkog značaja na teritoriji grada sa vizuelnim rekonstrukcijama originalnog stanja objekata i detaljnim opisima i istorigrafskim podacima o autorima, načinu i okolnostima izgradnje i nestanka objekata.

Nosilac projekta je Akademija umetnosti Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu. Autori su Doc. mr Miroslav Šilić, Prof dr. Dubravka Đukanović i Doc. Mina Cvetinović-Pavkov MA, svi nastavnici na Akademiji umetnosti Novi Sad. Projekat se realizuje sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost za finansiranje projekata koji se bave istraživačko-umetničkim stvaralaštvom u polju umetnosti s teritorije AP Vojvodine u 2018. godini, na osnovu javnog konkursa.

1.
avatar
DaNS
35282 points
Dark mode