Izložba Fokus na modernizam: Arhitektura Novog Sada 1950‐1970

0
pre 7 godina

Otvaranje: četvrtak, 23. mart, 2017. u 19h, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad
Trajanje: 23.03.-09.04.2017.

Autori koncepta i kustosi izložbe: Relja Ivanić i DaNS / Aleksandar Bede, Andrea Tamaš Dačić, Slobodan Jović, Dragana Konstantinović, Maja Momirov
Autor fotografijaRelja Ivanić
Organizator: Društvo arhitekata Novog Sada
Partneri: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Inženjerska komora Srbije

Učesnici studentskog segmenta izložbe:

Studenti Akademije umetnosti u Novom Sadu:
Igor Šiler, Snežana Petković, Aleksa Gajić, Ivan Vuknić, Sara Apostolović, Miljan Vuletić, Sofija Balać, Ivana Čavić, Teodora Ivkov, Barbara Jovanović, Jelena Gajinović, Vanja Novaković, Milica Strizović
Koordinatori: Mia Ćuk, Andrea Palašti, Aleksandar Ramadanović

Studenti Departmana za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu:
Nataša Apostolović, Petar Bajunović, Tijana Bilafer, Nevena Čalošević, Nemanja Ćaćić, Milica Gruban, Mirjana Ivanović, Kristina Marinković, Jovan Milošević, Stefan Milović, Nevena Nikić, Milica Ninković, Dajana Ostojić, Filip Pajović, Lara Penc, Marko Prodanović, Milica Rakočević, Sofia Rudan, Tijana Savić, Sara Stanić, Marko Šarac, Dragana Šaša, Katarina Šijačić, Katarina Tričković, Marko Vuksanović, Jovana Zrnić, Sonja Đordan, Milan Maletin, Zorana Obradović, Zoran Otrupčak, Jelena Stepanović
Koordinatori: Miljana Zeković, Višnja Žugić, Bojan Stojković

DaNS – Društvo arhitekata Novog Sada otpočinje sa višegodišnjim istraživačkim projektom Jugoslovenski modernizam u Vojvodini čiji je cilj valorizacija i predstavljanje nasleđa posleratne modernisitčke arhitekture na ovim prostorima, upravo sada kada postoji dovoljna vremenska i ideološka distanca.

Izložba Fokus na modernizam: Arhitektura Novog Sada 19501970 je prvi događaj u seriji aktivnosti ovog projekta. Cilj izložbe je da se, kroz selekciju najikoničnijih objekata iz ovog perioda, javnosti predoče kvaliteti i vrednosti arhitektonskog nasleđa iz ove stvaralačke epohe koja još nije doživela svoju punu revalorizaciju i popularizaciju šire od uskih stručnih krugova.

Upravo je ovaj period predstavljao ključno doba za razvoj ne samo arhitektonske discipline kod nas, već je on uspostavio i osnove savremenih urbanih matrica na kojima grad i danas počiva. Prve posleratne decenije su period kada je domaća arhitektura ravnopravno učestvovala u razvoju savremenih arhitektonskih tokova u svetu, a da to danas nije dovoljno osvešćeno. Konačno, ukazivanjem na neotkrivene kvalitete i vrednosti želi se ukazati na potrebu njihove zaštite i (re)pozicije u graditeljskom nasleđu Novog Sada i Vojvodine.

Izložba se sastoji iz dva dela. Prvi deo čini selekcija objekata iz ovog perioda prikazanog kroz arhitektonske fotografije većih formata, autora Relje Ivanića, trenutno najaktivnijeg fotografa specijalizovanog za arhitekturu u Srbiji. Drugi deo izložbe obuhvata prezentacije radova studenata. Projekti likovnog departmana Akademije umetnosti, donose različita čitanja šireg kruga modernističkih objekata na teritoriji Novog Sada. Njihov pogled na modernističko nasleđe grada predstavljen je u obliku fotografskih studija u kojima je prisutan estetski ali i kritički osvrt mladih generacija na sadašnje stanje objekata iz perioda 1950‐1970. Projekat studenata Departmana za arhitekturu Korisnik modernizma, u formi foto eseja preispituje poziciju savremenih korisnika modernističkih zgrada, i odgovara na pitanja: ko je bio korisnik modernizma, ko je danas, kako se današnji korisnik modernizma snalazi u čitanju prostora projektovanih za jedno prošlo, drugačije vreme; na koji način ih upotrebljava, prilagođava, transformiše; poštuje li sećanje ovih prostora na kolektivni duh upisan u fizičke strukture modernih planova; oseća li se pozvanim da menja, da ostavi trag u prostoru, da upiše svoje postojanje u materijalu; kako svojom pričom podržava svoje odluke i da li je naš korisnik modernizma u dijalogu sa svojim modernim domom?

Krajnji rezultat projekta je i monografija/katalog kojom se arhivira i vrednuje arhitektonska produkcija nastala u drugoj polovini 20. veka na prostoru Vojvodine.