Javna rasprava o planu za Kinesku četvrt

0
pre 7 godina
bg_dans

DaNS vas poziva da prisustvujete javnoj sednici komisije za planove na kojoj će jedna od tačaka dnevnog reda biti i podnete primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt plana detaljne regulacije Kineske četvrti sa Češkim magacinom u Novom Sadu. Sednica će se održati u sredu, 8. februara 2017. godine, u zgradi Skupštine grada Novog Sada, Žarka Zrenjanina br.2, u Plavoj sali na I spratu, sa početkom u 9 časova.

DaNS je zajednički u kordinaciji i dogovoru sa trenutnim korisnicima Kineske četvrti, drugim zainteresovanim udruženjima građana i pojedincima iz struke, podneo nekoliko primedbi na predloženi plan. Zajedničke primedbe predložene su u smeru planskog i pažljivog odnosa prema postojećoj ambijentalnoj celini, kao i zadržavanja postojećih korisnika i sadržaja koji su delovanjem na ovoj lokaciji kroz duži niz godina doprineli stvaranju raznolikog i kreativnog ambijenta. Ovaj cilj predložen je kroz nekoliko stavki u primedbama:

  • Uvođenje u plan obavezu raspisivanja javnog arhitektonsko-urbanističkog konkursa, sprovedenog ujedno sa postupkom javne nabavke za izradu tehničke dokumentacije, a koji bi doneo sveukupnu viziju razvoja ove lokacije i pažljivije definisao programski sadržaj.
  • Obavezu angažovanja nezavisnog stručnog veštačenja boniteta postojećih objekata, posle koje bi se utvrdio tačan obim rekonstrukcija objekata, rušenja, dogradnje i sl.
  • Bližeg procentualnog definisanja odnosa komercijalnih i kulturnih sadržaja predviđenih u objektima, koji bi se naknadno precizno definisali u raspisu konkursa.

Za sprovođenje svih ovih tačaka, DaNS je ponudio punu logističku i stručnu pomoć, a sve u cilju što kvalitetnije realizacije ovog projekta od opšteg interesa za sve građane i građanke.

Zato vas još jednom pozivamo da u što većem broju prisustvujemo ovoj sednici i tako pokažemo zainteresovanost za procese razvoja Grada koji se tiču svih nas i sprovode u naše ime.

Takođe, o problematici ovog plana možete čuti više u emisiji Nema na čemu na RTV.

 

1.
avatar
DaNS
35282 points
Dark mode