Urbanistički planovi na javnom uvidu – jun 2020.

0
pre 4 godine

Javni uvid predstavlja određeni vremenski period tokom kog su urbanistički planovi u nastajanju izloženi i dostupni za javnost. U toku tog vremenskog okvira, svi građani imaju mogućnost i pravo da podnesu primedbe na bilo koji plan. Primedbe se podnose u pisanoj formi Gradskoj upravi za urbanizam i stambene poslove u Radničkoj 2, ili slanjem poštom na istu adresu. Ukoliko vam je potrebna pomoć sa sastavljanjem primedbe ili sa razumevanjem plana, slobodno nam se obratite slanjem mejla na e-mail adresu: urbanisticka.straza@gmail.com ili preko naše facebook stranice.

Urbanistički planovi stavljeni na javni uvid od strane JP “Urbanizam” biće navedeni na ovoj stranici, koja će biti ažurirana redovno. Sav materijal – grafičke i tekstualne priloge odgovarajućeg plana možete preuzeti na internet stranici JP “Urbanizam”, tako što ćete kliknuti ovde. Prilikom preuzimanja priloga, treba se rukovoditi rednim brojem plana i tačnim nazivom, koje ćemo navesti u daljem tekstu.

Takođe, vizuelni prikaz lokacija obuhvaćenih planovima na javnom uvidu možete videti na interaktivnoj, posebno kreiranoj mapi, ovde.

javni uvid mapa
Prikaz specijalno kreirane interaktivne mape Novog Sada sa informacijama o lokacijama obuhvaćenih planovima na javnom uvidu, link ka mapi se nalazi iznad prikaza

 

Informacije o aktuelnim javnim uvidima u junu su sledeće:

 

JAVNI UVID

Broj plana: 2363
Naziv plana: NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA PDR-a CENTRA SREMSKE KAMENICE (lokalitet verskog objekta na Trgu kralja Petra I)
Trajanje javnog uvida: do 01.06.2020.

Broj plana: 2318
Naziv plana: NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA PGR-a NASELJENOG MESTA ČENEJ (usklađivanje zaštitne zone dalekovoda sa propisima)
Trajanje javnog uvida: do 01.06.2020.

Broj plana: 2378
Naziv plana: Nacrt odluke o izmenama i dopunama PGR-a prostora za mešovitu namenu zapadno od Subotičkog bulevara i severno od Bulevara vojvode Stepe, lokalitet atletskog stadiona i dr.
Trajanje javnog uvida: do 10.06.2020.

Broj plana: 2312
Naziv plana: NACRT PDR-a PROSTORA ZA POSLOVANjE U BLOKU BROJ 1 U SEVERNOM DELU BUKOVCA
Trajanje javnog uvida: do 16.06.2020.

Broj plana: 2206
Naziv plana: NACRT PDR-a PROSTORA ZA PROŠIRENJE STANOVANJA – KLISA U STARIM LEDINCIMA
Trajanje javnog uvida: do 16.06.2020.

 


PONOVNI JAVNI UVID

Broj plana: 2311
Naziv plana: NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA PGR-a NASELjENOG MESTA FUTOG (lokalitet Bangladeš)
Trajanje javnog uvida: do 01.06.2020.

Broj plana: 2214
Naziv plana: NACRT PDR-a KIP U SREMSKOJ KAMENICI
Trajanje javnog uvida: do 01.06.2020.

Broj plana: 2214
Naziv plana: NACRT PDR-a KIP U SREMSKOJ KAMENICI
Trajanje javnog uvida: do 01.06.2020.

 

RANI JAVNI UVID

Broj plana: 2350
Naziv plana: Konceptualni okvir plana generalne regulacije Almaškog kraja u Novom Sadu
Trajanje javnog uvida: do 10.06.2020.

Broj plana: 2381
Naziv plana: Konceptualni okvir izmena i dopuna Plana generalne regulacije Sremske Kamenice sa okruženjem (lokalitet Grigorovac i dr)
Trajanje javnog uvida: do 10.06.2020.

Broj plana: 2380
Naziv plana: Rani javni uvid u Konceptualni okvir PGR pijace u Futogu sa kompatibilnim namenama
Trajanje javnog uvida: do 08.06.2020.