Katalog 21. Salona arhitekture Novi Sad

0
pre 4 godine

Na ovoj stranici možete preuzeti .pdf verziju kataloga 21. Salona arhitekture Novi Sad.

Impressum kataloga:

21. Salon arhitekture Novi Sad
29.09. – 06.10.2018.
Galerija Macut, Spens

Urednici kataloga: Violeta Stefanović, Tamara Stričević
Recenzent: dr Anica Draganić
Dizajn i tehnička obrada: Vladimir Garboš
Prevod na engleski jezik: Violeta Stefanović
Izdavač: Društvo arhitekata Novog Sada (www.dans.org.rs)
Štampa: Standard 2
Novi Sad, 2019. godine
Tiraž: 200
ISBN 978-86-919345-5-2

Impressum manifestacije možete pronaći na ovoj stranici.