Konkurs How NOT to win an architectural competition

0
pre 7 godina

Udruženje građana Efemera kolektiv iz Novog Sada poziva sve zainteresovane da prijave svoje radove za izlaganje na izložbi How not to win an architectural competition, koja će biti održana u Novom Sadu, krajem septembra 2017. godine u okviru prvog Festivala kulture prostora, organizovanog od strane Društva arhitekata Novog Sada.
Izložba odgovara na problem nedovoljne prepoznatljivosti kvalitetnih konkursnih rešenja koja nisu osvojila priznanja i nagrade, a poseduju inovativnost i konceptualnu promišljenost u polju arhitektonskog i urbanističkog promišljanja grada. Promocija ovih rešenja obogatila bi arhitektonsko stvaralaštvo i ukazala na talentovane stvaraoce, koji nisu javno prepoznati. Izložba podjednako podrazumeva doprinos afirmaciji i kreativnoj stimulaciji mladih stvaralaca u oblasti dizajna i arhitekture, i obrazovnoj participatornoj delatnosti u okviru grada Novog Sada.

Cilj izložbe je reafirmacija i promocija arhitektonskog konkursa kao autonomnog polja delovanja u arhitekturi i korelirajućim disciplinama, kojim se predlaže kontinualno prikupljanje novih, kreativnih ideja kroz različite, sveže interpretacije i gledišta na prostorne okvire, koncepte i programe.

Pravo učešća na konkursu imaju profesionalci i studenti iz oblasti arhitekture, dizajna enterijera, urbanizma, scenskog dizajna, dizajna postora i sodnih kreativnih disciplina.

Rok za slanje radova je 18.09.2017. godine.

Selekcioni odbor izložbe čine:
1. Eglė Navickienė (Faculty of Architecture, Vilnius Gedimino Technical University (VGTU), Vilnus, Litvanija)
2. Erika Petrić ( Graz University of Technology, Grac, Austrija)
3. Juliet Ruffor (University of Exeter, London, Velika Britanija)
4. Jorge Palinhos (Escola Superior Artística do Porto, Porto, Portugal)
5. Tien Ling ( Tunghai University, Tajvan)
6. James Dalton (University of Sidney, Sidnej, Australija)
7. Članovi upravnog odbora Efemera kolektiva (Novi Sad, Srbija)

Kotizacija za sve učesnike iznosi 15 €. Kotizacija obezbeđuje izlaganje na na izložbi i štampu izložbenog rada.

Svi pristigli radovi mogu da osvoje jedno od tri priznanja izložbe: priznanje selekcionog odbora, priznanje publike festivala i priznanje publike na društvenim mrežama.

Više o samom konkursu, uslovima učesvovanja, načinu plaćanja i nagradama možete pogledati na veb stranici: http://architecturalinstructions.org/

Izložba je podržana od strane Gradske urave za kulturu Novog Sada i Društva arhitekata Novog Sada.

 

1.
avatar
DaNS
35002 points
Dark mode