Konkurs UAS za dodelu godišnjih nagrada za arhitekturu

0
pre 6 godina

Udruženje arhitekata Srbije raspisuje konkurs za dodelu godišnjih nagrada za arhitekturu za 2017. godinu. Nagrada se dodeljuje za:

a. Najuspešnije arhitektonsko delo iz svih oblasti arhitekture autorima pojedincima ili autorskim timovima, realizovano u protekloj godini zaključno sa 31.12.2017.godine za Godišnju nagradu „Aleksej Brkić“.

b. Izvedeno delo naših arhitekata koje je realizovano u inostranstvu u konkurenciji za povelju Udruženja  arhitekata Srbije , u protekloj godini, zaključno sa 31.12.2017.

c. Nagrada za najuspeliji studentski projekat arhitekture studentima  arhitekture, nastao u  toku nastavnog procesa u protekloj 2017. godini.

Žiri za dodelu nagrada :

  • dr Igor Marić, arhitekta, Beograd (predsednik Žirija)
  • Predrag Milutinović, arhitekta, Beograd
  • Siniša Tatalović, arhitekta, Beograd
  • dr Branislava Stoiljković, arhitekta, Niš
  • Leonid Nešić, arhitekta, Novi Sad

Predlagač je dužan da Žiriju u pisanoj formi podnese:

  • prijavu kandidata sa informacijom o objektu kojim se kandidat kandiduje za nagradu; a naročito, dokaz o članstvu područnog društva arhitekata, grafičke priloge (situaciju osnove i preseke) koji će omogućiti odgovarajući uvid u sadržaj i rešenje, kratko tekstualno objašnjenje i fotografije objekta iz kojih se može sagledati  ukupan gabarit – obavezna predaja i na cd-u;
  • izjavu da je objekat završen u godini za koju konkuriše;
  • predlagač može podneti za predloženo delo i već ranije objavljene ocene, mišljenja, kritike i drugi raspoloživi materijal (ukoliko postoje) koji prezentuje, tumači i osvetljava kandidatov doprinos i podkrepljuje razlog za kandidaturu.

Za predloženi studentski projekat, predlagač je dužan da Žiriju u pisanoj formi podnese prijavu kandidata sa informacijom o projektu kojim se kandidat kandiduje za nagradu, grafičke priloge projekta koji će omogućiti uvid u sadržaj i rešenje, tekstualni opis projekta, preporuku predmetnog nastavnika kao i drugi raspoloživi materijal o studentskom projektu– obavezna predaja i na cd-u.

Konkurs za nagradu se raspisuje od 16.07.2018, a rok za podnošenje predloga sa kompletnom dokumentacijom je do 25.09.2018. godine do 15:00 časova.

Predlozi se dostavljaju na adresu Udruženja arhitekata Srbije i Društva arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7a/III, soba 32, svakog radnog dana od 09:00 do 16:00 časova, kontakti:

011/3230-059, 3239-754, sas-dab@eunet.rs.

1.
avatar
DaNS
35002 points
Dark mode