Konkurs za centar grada i gradski trg u Priboju

0
pre 3 godine

Opština Priboj i Inženjerska komora Srbije su raspisuju Konkurs za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja centra novog dela grada sa idejnim rešenjem gradskog trga u Priboju.

Polazna osnova za raspisivanje Konkursa je definisanje urbanističkog rešenja u cilju urbane obnove prostora užeg centra, kojim se unapređuje ambijentalna vrednost kroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata ili zamena postojećeg graditeljskog fonda novim objektima, sa akcentom na formiranje javnih površina, poštujući principe održivog urbanog razvoja.

Cilj konkursa je da se izabere kvalitetno urbanističko–arhitektonsko rešenje centra novog dela grada sa idejnim rešenjem gradskog trga u Priboju, koje će funkcionalno i ambijentalno unaprediti prostor u prepoznatljiv deo naselja kroz preoblikovanje i uređenje javnih površina, čime će se povećati atraktivnost centra naselja za različite grupe korisnika.

Rok za predaju radova je do 07.06. (ponedeljak) 2021. godine.

Više informacija o konkursu i konkursnu dokumentaciju možete naći na ovoj stranici.

 

Izvor: ingkomora.org.rs