Konkurs za izradu rešenja za spomen-obeležje Stefanu Nemanji u Beogradu

0
pre 7 godina

Gradska uprava Grada Beograda raspisuje javni i pozivni međunarodni otvoreni dvostepeni konkurs za izradu rešenja za spomen-obeležje Stefanu Nemanji na Savskom trgu u Beogradu.

Raspisivač konkursa:
Grad Beograd – Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za kulturu.

Povod i cilj izrade konkursa:
Neposredan povod za pripremu i realizaciju ovog konkursa predstavljaju: Odluka Odbora za podizanje spomen-obeležja Stefanu Nemanji o raspisivanju međunarodnog konkursa za podizanje spomen-obeležja Stefanu Nemanji, Odluka Komisije za podizanje spomen-obeležja Stefanu Nemanji o raspisivanju konkursa za spomenik Stefanu Nemanji po svom karakteru javnog i opšteg prema domaćoj umetničkoj javnosti, a pozivnog prema međunarodnoj javnosti i Odluka Skupštine Grada Beograda o podizanju spomen-obeležja Stefanu Nemanji na Savskom trgu u Beogradu.
Cilj konkursa je dobijanje najkvalitetnijeg rešenja za spomen-obeležje Stefanu Nemanji na novom Savskom trgu u Beogradu.

Zadatak konkursa:
Zadatak konkursa i smisao umetničkog rešenja je dostojno obeležavanje sećanja na jednog od najznačajnijih srpskih vladara, Stefana Nemanju, začetnika najsjajnijeg perioda srednjovekovne srpske države, na njegov život, delo i značaj kao utemeljivača srpske državnosti.
Prostor u kome treba osmisliti spomen-obeležje čini deo novog Savskog trga koji, prema Prostornom planu područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda – područje priobalja reke Save za projekat „Beograd na vodi”, postaje javna pešačka površina (uz učešće tramvajskog saobraćaja) i koji sa zgradom Glavne železničke stanice planiranom za kompleks namenjen sadržajima kulture, čini celinu čije će se uređenje definisati na osnovu javnog urbanističko-arhitektonskog konkursa planiranog za raspisivanje tokom trajanja ovog konkursa.
Očekuje se da spomen-obeležje bude skulptorsko delo – figuracija.
Tip konkursa:
Po vrsti, konkurs je javni i pozivni.
Prema učesnicima, konkurs je otvoren.
Po obliku, konkurs je dvostepen.
Prema načinu i predaji rada, konkurs je anoniman (u prvom i u drugom stepenu).
Jezik konkursa je za domaće učesnike srpski, a za inostrane učesnike engleski.

Podloge:
Konkursni materijal učesnici konkursa mogu preuzeti besplatno na veb-portalu Grada Beograda i Udruženja arhitekata Srbije od 27. septembra 2017. godine.
Rokovi:
Krajnji rok za predaju radova u prvom stepenu konkursa je 7. decembar 2017. godine
do 15 časova, bez obzira na način predaje rada (neposredno ili poštom).
Rok završetka rada žirija i objavljivanje rezultata prvog stepena konkursa je 21. decembar 2017. godine.
Krajnji rok za predaju radova u drugom stepenu konkursa je 2. mart 2018. godine do 15 časova, bez obzira na način predaje rada (neposredno ili poštom).
Rok završetka rada žirija i objavljivanje rezultata drugog stepena konkursa je 15. mart 2018.
godine.

Nagradni fond:
Pozvani učesnici na konkursu (konkurs ima javni i pozivni karakter), predajom rada ostvaruju pravo na obeštećenje u neto iznosu od po 5. 000 evra. U slučaju da pozvani učesnik osvoji neku od nagrada, iznos predviđen za nagradu umanjuje se za iznos obeštećenja.
Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 10 (deset) radova koji odgovaraju propozicijama konkursa, za drugi stepen biće odabrano 6 (šest) radova.
Odabrani učesnici za drugi krug konkursa predajom rada ostvaruju pravo na obeštećenje u neto iznosu od po 100.000,00 dinara.
Nagrade u ukupnom iznosu neto nagradnog fonda od 10.000.000,00 dinara biće dodeljene prema sledećoj raspodeli:

 • prva nagrada 6.000.000,00 dinara
 • druga nagrada 3.000.000,00 dinara
 • treća nagrada 1.000.000,00 dinara

Prvonagrađeni rad biće odabran za realizaciju.

Žiri konkursa:
Predsednik žirija

 • Nikola Selaković, generalni sekretar predsednika Republike Srbije

Članovi žirija

 • Akademik Svetomir Basara, vajar
 • Emir Kusturica, reditelj
 • Prof. Miodrag Živković, vajar
 • Akademik Vladimir Veličković, slikar
 • Nebojša Đuranović, slikar
 • Prof. dr Sima Avramović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Milutin Folić, arhitekta, glavni urbanista grada Beograda
 • Goran Vesić, gradski menadžer grada Beograda

Preuzmite raspis ovde.

Izvor: u-a-s.rs

1.
avatar
DaNS
35002 points
Dark mode