Konkurs za šire područje Hipodroma u Beogradu

0
pre 6 godina

Direkcija za izgradnju Grada Beograda objavila je urbanističko-arhitektonski konkurs za šire područje Hipodroma, u opštini Čukarica. U pitanju je otvoreni, anketni jednostepeni konkurs, koji će sprovesti Udruženje arhitekata Srbije. Izabrana rešenja biće osnov za izradu urbanističko-tehničke dokumentacije i sprovođenje u skladu sa planovima detaljne regulacije, u obuhvatu konkursnog područja.

Cilj konkursa, kako je navedeno u dokumentaciji, jeste da se afirmišu potencijali lokacije, u skladu sa “prostornim ograničenjima, planskim i zaštitarskim usmerenjima i trendovima razvoja”. U obuhvatu područja su lokacija bivšeg Jugopetrola u Radničkoj ulici, kompleks Hipodrom Beograd sa pratećim sadržajima, kao i kompleks DP Fabrika šećera u Radničkoj ulici. Ukupna površina područja u obuhvatu konkursa je oko 54,6 hektara.

Postojeći sadržaji na Hipodromu, haotično raspoređeni, neprimerenog izgleda i lošeg boniteta (tribine, kladionica, sedlarnica, itd.) izgrađeni su početkom 20. veka i do danas samo delimično obnavljani, planirani su važećom planskom dokumentacijom za rekonstrukciju, dogradnju i zamenu. Planirano je uklanjanje svih postojećih objekata koji nisu od interesa za Službu zaštite, kao i bespravno podignutih objekata, posebno onih velikog gabarita i volumena koji narušavaju ukupan ambijent.

Rok za predaju radova je 15. septembar, a objavljivanje rezultata konkursa je zakazano za 29. septembar 2017. godine.

Detaljan raspis konkursa možete pročitati ovde i ovde.