Međunarodni konkurs THINK BRICK u Žombolju

0
pre 2 godine

THINK BRICK je konkurs namenjen studentima i mladim arhitektama sa idejom da promisle bivšu industrijsku zonu u Žombolju u rumunskom Banatu, nekadašnjem centru proizvodnje cigle.

Lokacija obuhvata šest jezera na mestu nekadašnjeg iskopa ciglane, a cilj konkursa je da se ispita mogućnost budućnosti korišćenja ovog hibridnog prirodno-kulturnog mesta.

Konkursni projekti se mogu podneti u tri kategorije:

  1. Taktičke intervnecije male razmere koje tvore mrežu koja svedoči o istoriji lokacije.
  2. Vidljive strukture (paviljoni, zgrade) koje će postati deo pejzaža i koristiti za uokviravanje i prezentovanje lokacije.
  3. Pejzažne i zemljane/landart intervencije bazirane na topografiji lokacije, koje nude bolje razumevanje i kretanje kroz celo područje.

Rok za predaju radova je 18. februar 2022, a ceo raspis na engleskom jeziku se može pogledati na sajtu konkursa: https://triplex-confinium.eu/competition/

Konkurs je realizovan u okviru međunarodnog saradničkog projekta 7 univerziteta Triplex Confinum, među kojima je i Univerzitet u Novom Sadu.