Međunarodni konkurs za Gradsku većnicu i trg u Zenici

0
pre 6 godina

Grad Zenica, u partnerstvu sa Asocijacijom arhitekata u Bosni i Hercegovini (AABH) i Javnim preduzećem za prostorno planiranje i uređenje grada – Zenica, raspisuje međunarodni, otvoreni, anonimni, projektni, jednostepeni arhitektonsko – urbanistički konkurs za izradu idejnog rešenja Gradske većnice sa uređenjem centralnog gradskog trga i podzemnom garažom u Zenici. Članovi žirija su: Maroje Mrduljaš, Idis Turato, Dean Lah, Mladen Burazor i Zvjezdan Turkić, a rok za predaju radova je 22. januar 2018.

Više iz objave konkursa sa stranice AABH:

Osnovni cilj i svrha kokursa jeste odabir najkvalitetnijeg idejnog rješenja nove zgrade Gradske uprave, zajedno sa pripadajućim javnim i polu-javnim funkcijama kulture i usluga, podzemnom javnom garažom i idejnim rješenjem Glavnog gradskog trga, na lokaciji koja predstavlja kulturno administrativno središte Zenice. Konkurs se pokreće u svrhu stvaranja prostornih uslova za racionalizaciju i povećanje efikasnost rada Gradskih službi koje se trenutno nalaze na nekoliko odvojenih lokacija, obogaćivanja uže lokacije sadržajima koji bi trebali doprinijeti aktivaciji javnog prostora, rješavanja saobraćaja u mirovanju, te uređenja centralnog Gradskog trga. Ovim konkursom se potiču prijedlozi i istraživanja koja vode prema suvremenim i demokratičnim interpretacijama javne institucije, a koji se očituju u fleksibilnim, otvorenim i dinamičnim prostornim modelima, pri čemu su tražene kvadrature orijentir i pomoć prilikom dimenzioniranja i organizacije prostora.

Organizator je osigurao vrijedne nagrade za pobjednike konkursa:

PRVA NAGRADA: 20.000 KM
DRUGA NAGRADA: 10.000 KM
TREĆA NAGRADA: 6.000 KM
DVA OTKUPA PO: 2.000 KM
UKUPNI FOND NAGRADA: 40.000 KM (NETO)

Ocjenjivački sud čine:

1. ZvjezdanTurkić d.i.a. (Aksa d.o.o. – Zenica, član
AABH), predsjednik komisije
2. Maroje Mrduljaš d.i.a., (Arhitektonski fakultet,
Sveučilište u Zagrebu, predložen od strane AABH),
član
3. Mladen Burazor d.i.a., Sarajevo ‐ (Arhitektonski
fakultet, Univerzitet u Sarajevu, član AABH)
4. Idis Turato d.i.a (Studio Turato – Rijeka,
predložen od strane AABH)
5. Dean Lah d.i.a. (Studio Enota – Ljubljana,
predložen od strane AABH)

DATUM OBJAVLJIVANJA:
25.10.2017.
ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE:
20.12.2017. (KONAČNI ROK)
KRAJNJI DATUM ZA POSTAVLJANJE PITANJA:
10.01.2018.
DATUM ZA DOSTAVLJANJE ODGOVORA UČESNICIMA:
17.01.2018.
DATUM ZATVARANJA/PREDAJE RADOVA: 22.01.2018.
(16:00)
POSJETA LOKACIJI:
15.12.2017. (12:00)

Učešće na konkursu se ne plaća.

Projektni zadatak sa detaljnim informacijama o konkursu možete preuzeti na linku.

Zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije možete preuzeti na službenoj stranici GRADA ZENICA.

Svi zainteresirani učesnici Konkursa se mogu prijaviti slanjem, popunjenog i potpisanog obrasca Prijave na konkurs na email azira.kudusic@zenica.ba , direktnim dostavljanjem u Gradsku upravu Zenice ili slanjem obrasca za prijavu putem pošte. Svi učesnici koji pošalju prijavu putem e‐maila, konkursnu dokumentaciju će dobiti putem elektronske pošte. Drugi učesnici dokumentaciju mogu preuzeti u digitalnoj formi lično ili putem pošte.