Preporuke za profesionalnu praksu

0
pre 6 godina

U cilju unapređenja profesije, Udruženje arhitekata Srbije – UAS je pripremio preporuke za dobru praksu, dokumente koji za cilj imaju kvalitetno obavljanje stručnih poslova kao i pomoćno sredstvo u radu i poslovanju svojih članova.

Namera ovih dokumenata je formiranje otvorenih i fleksibilnih predloga i parametara koji se na osnovu iskustva u primeni, zapažanja i predloga korisnika te promena na tržištu menjaju i dopunjuju u intervalima od šest meseci.

Komentare i preporuke članovi mogu poslati na email udruzenje.arhitekata.srbije@gmail.com

preporuke

 

PREPORUKE O STANDARDU ARHITEKTONSKIH USLUGA sadrže аrhitеktоnske usluge, nаčin оbrаčunа uslugа kао i prоrаčun nоrmа čаsоvа zа rаd аrhitеkаtа (izvršiоcа) u оbаvlјаnju stručnih pоslоvа uslugа izrаdе urbаnističkоg prојеktа, izrаdе tеhničkе dоkumеntаciје – prојеktоvаnjа,  kоnsultаntskih uslugа i stručnоg nаdzоrа.

 

PROTOKOL STRUČNIH POSLOVA NA IZRADI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE – PROJEKAT ARHITKTURE sadrži sled i kontrolnu listu radnji pri izradi tehničke dokmentacije i predstavlja podsetnik arhitektima pri projektovanju svih faza projekta.

 

MODELI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE su primeri izradjenih projekata: IDR – IDEJNO REŠENJE i PGD – PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU za objekte kategorije „B“ i  „V“ (prema Pravilniku o klasifikaciji objekata, „Sl.glasnik RS“ 22/2015). Modeli tehničke dokumentacije su izrađeni u skladu sa Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Sl.glasnik RS“ br.23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016.) i obuhvataju sve sugestije i izmene nastale pri promeni sistema tehničke dokumentacije 2015. godine.

 

OSTALI DOKUMENTI :

PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČIN VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I NAMENI OBJEKATA („Sl.glasnik RS“ br.23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016.)

PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI OBJEKATA („Sl.glasnik RS“ 22/2015)

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VRŠENJU STRUČNOG NADZORA („Sl.glasnik RS“ 22/2015, 24/2017)