Primedbe DaNS na nacrt GUP-a Novog Sada do 2030. godine

0
pre 2 godine

Nakon uvida u Nacrt Generalnog urbanističkog plana Novog Sada do 2030. godine, detaljne analize teksta i grafičkih priloga, kao i Studija koji su osnov za izradu ovog nacrta, stručni tim Društva arhitekata Novog Sada doneo je sledeće opšte zaključke na predloženi nacrt Plana:

  •  Predloženi GUP ne poseduje ni jednu validnu razvojnu viziju Grada. Zabrinjava što je jedini fokus predloženog GUP-a otvaranje novih građevinskih zona i povećanje koeficijenta izgrađenosti na svim atraktivnim lokacijama u gradu.
  • Predloženi GUP svojim najmarkantnijim predlogom kao što je tzv. „Novi Sad na vodi“ uvlači Grad i građane Novog Sada u ogromna javna ulaganja kroz pomeranje linije odbrambenog nasipa oko brodogradilišta i na Kameničkoj adi, a da pritom nije na profesionalan i stručan način proverena ekonomska isplativost ovakve investicije za Grad Novi Sad.
  • Predloženi GUP definisanjem namene „Opštegradski centar“ na skoro svim atraktivnim lokacijama u gradu omogućava uvećane koeficijente za izgradnju za 50% veće u odnosu na uobičajne i pravilnicima definisane. Ovo investitorima daje i zakonski osnov da na tim lokacijama traže ovakve uvećane koeficijente za izgradnju, a da li će ih i dobiti zavisiće od direktnih pregovora između njih i JP Urbanizma koji će izrađivati planove nižeg reda. Već realizovani opštegradski centri u prethodnih desetak godina, nedvosmisleno pokazuju da će ovakva okolnost stvoriti ogroman pritisak investitora na naše kolege iz JP Urbanizam i otvoriti prostor za koruptivne radnje.
  • Predloženi GUP je u nekoliko svojih značajnih delova u suprotnosti sa važećim Pravilnicima i Prostornim planom Grada Novog Sada, koji je plan šireg područja i sa kojim ovaj nacrt GUP-a mora biti usklađen. Na ovo obavezuje i član 33 Zakona o planiranju i izgradnji koji u prvom stavu ovog člana kaže: Dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja moraju biti usklađeni, tako da dokument užeg područja mora biti u skladu sa dokumentom šireg područja. Sve ove zaključke potkrepiljujemo detaljnim PRIMEDBAMA na nacrt GUP-a koje podnosimo, ali ćemo ponuditi i alternativne poglede na razvoj Grada.

Plan sadrži i neke dobre smernice, koje pozdravljamo, ali nažalost u ovom obimnom dokumentu one nisu dosledno sprovedene kroz sve aspekte plana, a vrlo često obesmišljene drugim delovima GUP-a.

Na osnovu svega ovoga, stav stručnog tima DaNS je da predloženi nacrt GUP-a nije ispunio potrebna očekivanja i predlažemo njegovo povlačenje iz procedure. Smatramo da je potrebno dodatno vreme za izradu novog nacrta GUP-a uz značajnije učešće svih zainteresovanih institucija, stručnih organizacija i javnosti.

Celokupnu analizu Nacrta GUP-a i podnete primedbe možete pogledati OVDE.