Slučaj dr Ljiljane Blagojević pokrenuo arhitekte i studente

0
pre 7 godina

Tokom poslednjih mesec dana nekoliko medija je izvestilo o slučaju arhitekte dr Ljiljane Blagojević, koja nije prošla izbor u zvanje redovnog profesora na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Interesovanje medija za ovu situaciju je pokrenuo sličan slučaj Ivana Medenice, koji je doživeo istu sudbinu na svom matičnom Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Tako je 9. oktobra Politika prva objavila priču o situaciji u kojoj se dr Ljiljana Blagojević našla, što je izazvalo zainteresovanost i drugih medija, ali i kolega, studenata i kulturne javnosti.

Ovom prilikom upućujemo na dve takve organizovane inicijative za podršku Ljiljani Blagojević.

Na Peščaniku je objavljeno otvoreno pismo upućeno Arhitetektonskom fakultetu, potpisano od strane brojnih arhitekata i alumna ovog fakulteta, u kom se traži ponovno razmatranje njihove odluke o izboru u zvanje dr Ljiljane Blagojević.

Pored toga, studenti arhitekture su pokrenuli online peticiju podrške Ljiljani Blagojević sa sličnim zahtevima prema fakultetu, koju je do sada potpisalo 469 ljudi.