Slučaj dr Ljiljane Blagojević pokrenuo arhitekte i studente

0
pre 8 godina

Tokom poslednjih mesec dana nekoliko medija je izvestilo o slučaju arhitekte dr Ljiljane Blagojević, koja nije prošla izbor u zvanje redovnog profesora na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Interesovanje medija za ovu situaciju je pokrenuo sličan slučaj Ivana Medenice, koji je doživeo istu sudbinu na svom matičnom Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Tako je 9. oktobra Politika prva objavila priču o situaciji u kojoj se dr Ljiljana Blagojević našla, što je izazvalo zainteresovanost i drugih medija, ali i kolega, studenata i kulturne javnosti.

Ovom prilikom upućujemo na dve takve organizovane inicijative za podršku Ljiljani Blagojević.

Na Peščaniku je objavljeno otvoreno pismo upućeno Arhitetektonskom fakultetu, potpisano od strane brojnih arhitekata i alumna ovog fakulteta, u kom se traži ponovno razmatranje njihove odluke o izboru u zvanje dr Ljiljane Blagojević.

Pored toga, studenti arhitekture su pokrenuli online peticiju podrške Ljiljani Blagojević sa sličnim zahtevima prema fakultetu, koju je do sada potpisalo 469 ljudi.

1.
avatar
DaNS
34614 points
Dark mode