Tristotrojka časopis, BiH

0
pre 8 godina

Priznanje u kategoriji Publikacije dodeljuje se autorima:
Bulić Haris, Dudić Dea, Hadžić Ena, Haljeta Dina, Spužić Mirza, Jozić Dino, Ružnić Jasmin

Saradnici: Aleksić Dubravko, Alihodžić Ema, Alić Emina, Bošnjak Katarina, Bulić Jasna, Dropić Amina, Kukić Ena, Huterer Dražen, Pantović Dragana, Marković Dragan, Sinan Ajla, Šarović Jelena, Šehović Irhana, Žagar Nika

Publikacija: Studentski časopis Tristotrojka – arhitektura, dizajn i umjetnost

Izdavač: Asocijacija studenata arhitekture, Sarajevo

Online izdanja: https://issuu.com/tristotrojka