1998 – Zora Mitrović-Pajkić

0
pre 8 godina
Zora Mitrović Pajkič

Arhitekta Zora Mitrović-Pajkić je rođena u Čačku 28. maja 1927. gde je stekla osnovno i srednje obrazovanje. Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu diplomirala je 1952. godine kod profesora Nikole Dobrovića. U Urbanističkom zavodu Srbije radi 1952-1953 kao saradnik projektant a do prelaska u Novi Sad, 1955. sarađuje na izradi više regulacionih planova. U Urbanističkom zavodu u Novom Sadu ostaje do 1962. gde kao samostalni projektant radi na razradi Generalnog urbanističkog plana i rešavanju urbanističkih celina kao i na projektovanju stambenih i administrativnih zgrada. U periodu do 1968. bavi se uglavnom projektovanjem industrijskih kompleksa sa pratećim objektima u zemlji i inostranstvu. Od tada do 1974. kao direktor uspešno vodi projektni biro „Atelje 11“, formiran od grupe građana. U „Ateljeu 11“ između ostalog projektuje više javnih i stambenih zgrada za koje dobija visoka društvena priznanja. Do odlaska u Beograd, 1980. Zora Mitrović-Pajkić radi u novosadskom URBISU i biroima „Vojvodina“ i „Arhitekt“ projektujući stambene zgrade i mnogobrojne enterijere nekada vrlo reprezentativnih objekata u Novom Sadu i Karađorđevu. Poslednju deceniju radne karijere, do 1990. provodi na dužnosti načelnika Građevinske službe Saveznog sekretarijata za odbranu.

 

1998 ZORA MITROVIĆ-PAJKIĆ.pdf

 

 

1.
avatar
DaNS
34614 points
Dark mode