1999 – Aleksandar Kelemen

0
pre 8 godina
Aleksandar Kelemen.

Aleksandar Kelemen (Kelemen Šandor) je rođen 19. novembra 1924. godine u Bajši. Gimnaziju je završio u Novom Sadu 1943. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1950. godine kod profesora Dimitrija Leke i Đorđa Lazarevića. Radio kraće vreme u Ministarstvu građevina, građevinskom preduzeću „Beton” u Novom Sadu (1951-52), u Urbanističkom zavodu Vojvodine, sa sedištem u Subotici. U transformaciji projektnih organizacija bio je uključen u rad biroa „Novi Sad”, kao direktor rukovodio projektnim ateljeom „Projekat” da bi potom, 1963-68 radio u projektnom birou Saveza za fizičku kulturu Vojvodine. Predavao je projektovanje u Građevinskoj srednjoj školi (1968-70), kao projektant radio je u Jugoslovenskom intitutu za prehrambenu industriju, potom u birou „Konstruktor” i Projektnom zavodu Vojvodine (1973-75) i u SACEN-u do penzionisanja 1986. Dobitnik je Oktobarske nagrade Novog Sada za ukupni stvaralački doprinos posleratnoj izgradnji grada 1985. i Tabakovićeve nagrade za arhitekturu 1999. za celokupno delo.

1999 ALEKSANDAR KELEMEN

 

1.
avatar
DaNS
34614 points
Dark mode