2006 – Karlo de Negri

0
pre 8 godina
Dragutin Karlo De Negri

Dragutin Karlo De Negri rođen je u Subotici 14. septembra 1931. godine gde je stekao osnovno i srednje obrazovanje. Karlo De Negri je diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1956. godine kod prof. Bogdana Nestorovića. Na istom fakultetu je 1979. završio postdiplomske studije iz oblasti stanovanja i stekao zvanje specijaliste. Po okončanju studija kraće vreme radio je u Projektnom preduzeću ”Arhitekt” u Subotici (1955-1957), potom bio vršilac dužnosti direktora novoosnovane Direkcije za stambenu izgradnju (1957-1961 ), direktor Opštinskog fonda za stambenu izgradnju (1961-1963), šef projektnog biroa građevinskog preduzeća ”lntegral” (1963-1964), dugogodišnji direktor Zavoda za urbanizam i geodeziju (1965-1977; 1982-1986), profesor na Višoj tehničkoj građevinskoj školi (1977-1982), rukovodilac razvoja i investicija Regionalnog parka Palić – Ludoš odakle, 1987. godine, odlazi u penziju. Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Subotice za arhitekturu 1970. godine. Projektovanje za De Negrija nije bila osnovna aktivnost. To je razlog i relativno skromne projektantske karijere vezane za određen period. Ipak, neki od njegovih objekata pripadaju korpusu vojvođanske arhitekture nastale pod direktnim uticajima posleratne funkcionalističke arhitekture. U tom maniru su od polovine šeste do polovine sedme decenije XX veka u Vojvodini nastala brojna dela tzv. umerenog modernizma. Od važnijih projekata arh. Karla De Negrija treba pomenuti: Radnički univerzitet (1959, posle l nagrade na konkursu), Hotel ”Patria” (1963, sa enterijerom), zgrada društveno-političkih organizacija (1963, sa enterijerom), Dečje odmaralište ”Kekec” u Kranjskoj Gori (1964), zgrade pošta u Bačkoj Topoli (1969) i Subotici (1975) itd. Kao koautor učestvovao u projektovanju više objekata: stambeni objekti u kompleksu ”Partizan” (1963), robna kuća ”Namateks” na Paliću (1970), stambeni objekti u kompleksu ”Prozivka”, spomenik ”Nemirna ravnica” u Tavankutu (1971) itd. Arh. De Negri je između ostalog učestvovao u pripremama i izradi Prostornog plana Opštine Subotica, Urbanističkog rešenja centra grada, Urbanističkog plana turističke zone Palić, Valorizacije gradskog jezgra (1967) itd. lzradio je projekte za više adaptacija, rekonstrukcija i enterijera. Bavio se stručnim i naučnim radom, posebno razmatrajući odnose stambeno-komunalnih problema i urbanizma. Učestvovao je kao referent na brojnim međunarodnim konferencijama sa ovom tematikom. Arhitektura je bila životni poziv brojnim članovima porodice De Negri. Karlov otac Franjo De Negri (Subotica, 1903-1975) bio je poznati subotički graditelj, kao i brat Andra De Negri (1928), autor više stambenih zgrada u Subotici. Supruga Zora Milutinović-De Negri, takođe arhitekta, predavala je na subotičkoj Višoj tehničkoj građevinskoj školi, dok je Andrin sin, arhitekta Mario De Negri zaposlen kao profesor u Srednjoj tehničkoj školi u Subotici.

2006 DRAGUTIN KARLO DE NEGRI

1.
avatar
DaNS
34614 points
Dark mode