2009 – Slobodan Jovanović

0
pre 7 godina
Slobodan Jovanović

Slobodan Jovanović – Temerin, 19. septembar 1937., Gimnazija u Zrenjaninu 1956. Arhitektonski fakultet AGG Zagreb 1964, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Novi Sad, 1965 -1977, Pokrajinski i Gradski organi uprave nadležni za urbanizam u Vojvodini i Novom Sadu, 1977-1983, Gradski zavod za obnovu graditeljskog nasleđa i zaštitu spomenika kulture Novi Sad,1983- 1993, Gradski sekretarijat za obrazovanje i kulturu Novi Sad, 1993- 2005, sa prekidom od šest meseci u 1966. u 1996. godini (na dužnosti direktora RU „Radivoj Ćirpanov”) Penzija: 01.01.2006. Predsednik DANS-a 1970-1972, SAV i podpredsednik SDA Jugoslavije 1977-1981, SIT Vojvodine 1983-1985 i 1966-2008, Društva konzervatora Vojvodine 1974- 1977, Jedan od osnivača i članova uprave Kluba arhitekata „1920-1997” Beograd, Kluba arhitekata i uprave 2007 i član redakcije mesečnika za urbanizam arhitekturu i dizajn ARHITEKTURA u izdanju Kluba, Predsednik Veća TNA 1995-2005, Glavni i odgovorni urednik DaNS-a 1998-2006, Jedan od osnivača Vojvođanskog kluba u Novom Sadu1992 i Predsednik 1999-2007, Član Novosadskog kluba i član uredništva Enciklopedije Novog Sada od 1993. godine do danas, saradnik Matice srpske.

Biografija i bibliografija: Ko je ko u Srbiji, BGD 1994, Leksikon arhitekata, GK, BGD 1999, Enciklopedija Novog Sada, NK, NS 1988, katalog Retrospektivne izložbe, Centar za kulturnu animaciju, NS 2004.

Saradnik, koautor, autor konzervatorsko-restauratorskih programa, priloga i projekata DUP dela starog centra Novog Sada (Dunavska, Zmaj Jovina 1968), renoviranje i rekonstrukcija fasada, program i idejni projekat uređenja Petrovaradinske tvrđave 1972, realizacija obnove fasada, sanacije i adaptacije zgrade u Lisinskog 1. u Petrovaradinskom podgrađu 1970, sanacija, rekonstrukcija, adaptacija i enterijer zgrade Gradske biblioteke „Đuro Daničić” Dunavska 1. u Novom Sadu 1969-1970, lapidarij Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici 1969, sanacija r. kuće Svetozara Markovića – Toze i postavka memorijalne izložbe i projekat rekreacionog centra uz nju na Tisi u Tarašu 1971 i 1975, Galerija „Lazar Vozarević” u Sremskoj Mitrovici 1977, zaštita, prezentacija i revitalizacija manastirske celine Bođan 1970-1974, obnova dela konaka manastira Rakovac, koncepcija i idejno rešenje obnove i prezentacije celine 1972-1978, uređenje etnoambijenta u Karađorđevu (Rezidencija Predsednika, 1978.), uređenje prostora i spomen obeležavanje mesta zatočenja J .B. Tita uz Beogradsku kapiju u Petrovaradinskom podgrađu 1979. i 1984, spomen obeležavanje mesta bivše Jermenske crkve u Novom Sadu 1988-1989, projekat prezentacije arheološkog lokaliteta 31. pod hotelom Sirrnium u Sremskoj Mitrovici, projekat adaptacije dvorca u mestu Aleksa Šantić kod Sombora za hotel, 1976 (neizvedeno), 1967 (neizvedeno), konzervatorsko-restauratorski uslovi i vođenje poslova revitalizacije na objektima Sinagoge, Platoneuma, Muzeja Vojvodine u Novom Sadu, Patrijaršiji centra Sremskih Karlovaca i dr. Autorske izložbe „Arhitektura u Vojvodini” u Galeriji „Lazar Vozarević” S. Mitrovica, 1997, 1981, 1984, 1988 i 1992, Retrospektiva u Novom Sadu 1964-2004 i Autorska izložba „Kultura prostora – arhitektura – prostor kulture”, po pozivu arhitekata iz Alzasa, u Strazburu 2004. godine, Kolektivne.

2009 SLOBODAN JOVANOVIĆ