2010 – Bora Radusinović

0
pre 8 godina

Profesionalno iskustvo od više od 40 godina stekao je kroz stručni rad u kompanijama „DDOR Novi Sad“ a.d.o. i „DDOR Vestans“ kao rukovodilac, a i kao arhitekt/projektant u Zavodu za Urbanizam i Projektovanje u Novom Sadu, u Boru, Srbija. Bio je pomoćnik generalnog direktora za investicije i izgradnju “RTV Novi Sad”. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, Srbija, sa zvanjem Diplomiranog Inženjera Arhitekture. Autor je velikog broja izvedenih objekata širom Srbije. Dobitnik je brojnih nagrada iz oblasti arhitekture počevši od „Tabakovićeva nagrada za arhitekturu za 2010.“, preko brojnih nagrada Salona Arhitekture Društva Arhitekata Novog Sada, do eminentne Borbine Nagrade za izvedeno delo. Učesnik je mnogobrojnih izložbi nagrađenih radova, projekata i izvedenih objekata. Od 2008. godine, član je Skupštine inženjerske komore Srbije, Izvršnog odbora matične sekcije projektanata Inženjerske komore Srbije. Predsednik je komisije za verifikaciju autorskih prava Društva Arhitekata Novog Sada – DaNS.

2010 BORA RADUSINOVIĆ

1.
avatar
DaNS
35002 points
Dark mode