2012 – Slobodan Kuzmanović

0
pre 7 godina
Slobodan Kuzmanović

Slobodan Kuzmanović je rođen 30. jula 1948. godine u Čeneju, Novi Sad, u zemljoradničkoj porodici. Na Čeneju je završio tri razreda osnovne škole, a ostale razrede u OŠ „Đura Jakšić” u Novom Sadu, kao i srednju Građevinsko-tehničku školu, arhitektonski odsek. Nakon završene srednje škole upisao se na Arhitektonski fakultet u Beogradu (1967) gde je i diplomirao u ateljeu prof. Uroša Martinovića (1973). U JNA je proveo 1974. i tokom služenja vojnog roka odlikovan je Ordenom za vojničke vrline ukazom Maršala Tita, kao i Značkom „Primeran vojnik”. Supruga Radmila je takođe arhitekta-urbanista, kao i ćerka Ivana, a druga ćerka, Bojana, je diplomirani turizmolog. Radno iskustvo stiče najpre kao stipendista stručno usavršavajući u GP „Beton”, Novi Sad (06.04.1973 – 29.03.1976). Na poslovima projektovanja i izvođenja grđevinskih objekata 18.12.1975. Položio je stručni ispit: br. 152-401/75. Od 01.04.1976. radi u projektnom birou „Poljoprojekt”, iz Novog Sada na poslovima projektovanja društvenih i poljoprivrednih objekata. Postdiplomske studije iz oblasti stanovanja upisao u Beogradu i odslušao ih 1977–1979. odbranivš i nakon toga specijalistički rad „Stanovanje na vojvođanskim salaš ima kao specificčni oblici stanovanja”. Od 18.09.1976. do 31.05.1991. radi u projektnom birou „Urbis”, „Investprojekt”, „Projektinvest” (transformacije), iz Novog Sada na poslovima projektovanja stambenih i druš tvenih objekata, enterijera, povremenog nadzora i inženjeringa, kao i na raznim rukovodećim funkcijama, do direktora biroa. Status slobodnog umetnika (Pokrajinski komitet za obrazovanje i kulturu) stekao je 21.12.1988. Od 01.06.1991. radi u firmi „Vestans”, DDOR „Novi Sad” iz Novog Sada, na poslovima projektovanja, inženjeringa i stambenog zadrugarstva. Osnovao je samostalni projektni biro kao dopunsku delatnost, 15.03.1989. „Atelje” Slobodan Kuzmanović, Novi Sad. Godine 1993. napuš ta druš tveni sektor i konačno prelazi u sopstveni samostalani biro (osnovna delatnost), gde nastavlja rad na projektovanju druš tvenih i individualnih stambenih objekata, vikendica, poslovnih zgrada, poljoprivrednih objekata, mini farmi, sportskih centara, a radi i nadzore i inženjeringu. Dvadeset godina samostalnog rada „Atelje”-a proslavio je 20.05.2009. svečanom Akademijom i druženjem na čenejskom salašu.

2012 SLOBODAN KUZMANOVIĆ