2018 – Milenija i Darko Marušić

0
pre 6 godina

Milenija Marušić (Valjevo 1941.) je završila gimnaziju u Valjevu i Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu. Bila je vodeći projektant i stručni savetnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije, kao i Član Akademije arhitekture Srbije. Redovan je član i Arhitektonske sekcije ULUPUDS-a, delegat Skupštine Inženjerske komore u dva mandata.

Darko Marušić (Omiš 1940. – Beograd 2017.) je po završetku gimnazije u Nišu upisao i završio Arhitektonski fakultet u Beogradu. Postaje redovni profesor na beogradskom Arhitektonskom fakultetu i povremeno je bio angažovan u nastavi na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu u Nišu. Takođe je bio član Akademije arhitekture Srbije, Slikarsko-grafičkog kolektiva ULUPUDS-a, član Upravnog odbora DAB-a u više mandata. Bio je član autorskog tima projekta BINA i član saveta Istraživačke stanice Petnica.

Izuzetan stvaralački opus arhitekata Milenije i Darka Marušića u okvirima srpske arhitekture može se najbolje sagledati upravo u Novom Sadu kroz realizaciju stambeno-poslovnog objekta na Bulevaru oslobođenja 63-67 (1998.) i objekta Metals banke u Stražilovskoj ulici 2 (2007.). U oba slučaja radi se o urbanistički i arhitektonski vrlo složenim i izazovnim zadacima na koje je dat najbolji odgovor uz poštovanje okruženja, specifičnosti lokacije i “duha mesta”, stvarajući nove vrednosti grada.

Izložba dobitnika nagrade, Milenije i Darka Marušića, je otvorena 15. decembra 2018. u Galeriji Macut na novosadskom Spensu, u organizaciji Društva arhitekata Novog Sada, a pod pokroviteljstvom Grada Novog Sada i Inženjerske komore Srbije.

KATALOG: 2018 Milenija i Darko Marušić

 

mdm

1.
avatar
DaNS
35282 points
Dark mode