Arhitektonski konkurs za pešački most preko kanala DTD

0
pre 5 godina

Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije, Novi Sad objavljuje:
POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA DIZAJN
Arhitektonski konkurs poslovno – ugostiteljskog objekta i pešačko – infrastrukturnog mosta preko kanala DTD u Novom Sadu

Naručilac i sprovodilac konkursa: Gradska i opštinska uprava

Vrsta konkursa:
Prema pravu učestvovanja konkurs je otvoreni.
Prema cilju konkurs je anketni.
Prema stepenu sprovođenja konkurs je jednostepeni.
Prema načinu i predaji rada konkurs je anonimni.

Predmet konkursa je izrada idejnog rešenja za pešačko – infrastrukturni most preko Kanala Dunav – Tisa – Dunav (u daljem tekstu: Kanal DTD), kao i idejno arhitektonsko
rešenje za poslovno – ugostiteljski objekat, koji se nalaze na ušću Kanala DTD u Dunav.
Cilj konkursa je detaljnija urbanističko – arhitektonska razrada svih elemenata u obuhvatu konkursa: mosta, pristupnih saobraćajnica, biciklističkog i pešačkog
povezivanja sa okruženjem, način i vrstu uređenja zelenih i drugih slobodnih površina u okviru konkursne lokacije, kao i da se za objekat, određenog arhitektonskog programa
(prema uslovima iz plana), izabere najkvalitetnije rešenje u skladu sa postojećim i perspektivnim kvalitetom ove atraktivne lokacije.

Raspis konkursa možete videti ovde .

Konkursnu dokumentaciju i raspis možete preuzeti ovde .

 

1.
avatar
DaNS
34614 points
Dark mode