Poziv za predloge kandidata za NAGRADU ZA ARHITEKTURU ĐORĐE TABAKOVIĆ za 2019. godinu

0
pre 5 godina

Nagrada za arhitekturu Đorđe Tabaković je najviše priznanje Društva arhitekata Novog Sada za izuzetan stvaralački i pregalački doprinos u oblasti arhitekture.

Nagrada se dodeljuje pojedincima ili autorskim timovima koji deluju u kontinuitetu, za istaknuta i plodotvorna ostvarenja na teritoriji Vojvodine, koja su potvrđena vrednostima vrhunskog dometa i koja su imala u određenom razdoblju progresivni uticaj na dostignuće, razvoj i društvenu ulogu arhitekture.

U ime Društva arhitekata Novog Sada ovo najviše priznanje dodeljuje Veće nagrade za arhitekturu Đorđe Tabaković. Veće nagrade za arhitekturu Đorđe Tabaković sačinjavaju svi dobitnici nagrade za arhitekturu Đorđe Tabaković.

Predlog kandidata za nagradu mogu podnositi članovi Veća nagrade za arhitekturu Đorđe Tabaković, organizacije udruženja arhitekata sa teritorije Vojvodine kao i druge strukovne i obrazovne institucije u oblasti arhitekture sa teritorije Vojvodine.

Predlagač je dužan da Veću nagrade za arhitekturu Đorđe Tabaković u pisanoj formi podnese predlog za Kandidata, imajući u vidu dela Kandidata koja su definisana odrednicama u prvom i drugom stavu ovog poziva za predlog za nagradu, i da dostavi:
– prijavu kandidature za nagradu
– radnu biografiju sa opisom svih ostvarenja ili delovanja Kandidata na području arhitekture,
nauke i teorije ili istorije arhitekture i esejističke ili kritičke publicistike
– spisak priznanja, društvenih i konkursnih nagrada, priznatih zasluga i posebnih zvanja koja
je kandidat stekao.

Za stvaralačka autorska dela u arhitekturi:
– grafičke priloge – crteže koji opredeljuju namenu, tehničke i estetske karakteristike
svakog objekta
– fotografije iz kojih se može sagledati ukupni gabarit svakog objekta.
Za delo u nauci i teoriji ili istoriji arhitekture kao i za delo esejističke ili kritičke
publicistike:
– štampani primerak dela

Predlagač takođe može podneti i već ranije objavljene ocene, mišljenja, kritike, recenzije ili drugi raspoloživi materijal koji prikazuje, tumači i osvetljava doprinos Kandidata i potkrepljuje kandidaturu.

Poziv za predlog za nagradu se raspisuje od 01.04.2019., a rok za podnošenje predloga sa kompletnom dokumentacijom je do 30.04.2019. godine.

Predlozi se dostavljaju na adresu Društva arhitekata Novog Sada, ulica Svetozara Miletića broj 20. svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 časova, do 30 aprila 2019.godine.
Kontakti: +381 21 423485, dans@dans.org.rs.

Predlagači – kandidati koji su prethodnom periodu već podneli svoju kandidaturu, i čiji radovi ostaju u konkurenciji za nagradu, treba da svoje priloge prlagode prema uslovima ovog poziva.

Tekst poziva možete preuzeti ovde.