ARHITEKTONSKI KONKURS ZA TIPSKU FRUŠKOGORSKU KUĆU ZA ODMOR NA PODRUČJU OPŠTINE IRIG

0
pre 3 godine

Konkurs organizuje Opština Irig, u saradnji sa Društvom arhitekata Novog Sada (DaNS) kao sprovodiocem konkursa.

KOPMLETNU KONKURSNU DOKUMENTACIJU MOŽETE POGLEDATI NA PORTALU JAVNIH NABAVKI.

Raspis konkursa možete pogledati ovde..

Život u gradu ima svoje prednosti, ali na ovim prostorima postoji tradicija povremenog boravka u prirodi ili ruralnim naseljima, u tz. vikend kućama. Čini se da ovaj trend ponovo osvaja, posle dugog niza godina povećana je potražnja za kućama za odmor. Nažalost, to može da dovode do nekontrolisane i neusmerene izgradnje, koja ugrožava ambijentalnu vrednost i obezvređuje ideju odmora i relaksacije.

Predeo Fruške Gore poseduje brojne pogodnosti i razvojne potencijale, pre svega zahvaljujući svojim položajem između dve urbane sredine Beograda i Novog Sada, lepotom prirode i značajem kulturno-istorijskih spomenika. Sa razlogom je deo tog prostora proglašen nacionalnim parkom. Planski, područje je pre svega viđeno za zaštitu i unapređenje prirodnih i spomeničkih vrednosti, saobraćajno i infrastrukturno povezivanje i opremanje. Prepoznat je kvalitet zemljišta i klimatskih uslova podneblja na ovoj lokaciji u smislu daljeg unapređenja poljoprivnredne proizvodnje, posebno voćarstva i vinogradarstva. Sve ovo daje i mogućnost za razvoj turističkih aktivnosti, počev od rekreativnih staza u prirodi, poseta kulturno-istorijskim spomenicima, sve popularnijih vinskih tura kao i kombinacije svih ovih kvaliteta u jedinstven itinerer. Zone za razvoj turističkih aktivnosti ne odnose se samo na hotelske smeštajne kapacitete, već i na zone planirane za izgradnju kuća za odmor.

Kako bi se sprečila devastacija ambijenta nasumičnim izborom i neprikladnim arhitektonski izrazom, došlo se na ideju za unapređenje prostora kroz katalošku ponudu odabranih tipskih projekata, usaglašenih sa planskom regulativom ali i savremenim zahtevima korisnika, vodeći računa i o ekonomskom i ekološkom faktoru. Izborom i kombinacijom ponuđenih rešenja stvoriće se ambijent usaglašenih formi, vizuelno atraktivan i dopadljiv, uklopljen u pejzaž.

Zadatak konkursa je kreirati funkcionalno i estetski kvalitetnu ponudu idejnih rešenja kuća za odmor u specifičnom ambijentu Fruške Gore i podrazumeva 3 različita tipa objekta:

 • Tip 1 – kuća za odmor za jednog vlasnika (porodica, pojedinac) maksimalne BRGP 100 m2, ne uključujući suteren.
 • Tip 2 – rezidencijalna vila maksimalne BRGP 150 m2, ne uključujući suteren. U ovom tipu razmotriti varijacije koje podrazumevaju korišćenje kuće od strane jednog vlasnika (porodica, pojedinac), do mogućnosti razvijanja posebnog dela objekta, jednog, koji bi služio kao smeštajni kapacitet u svrhu turizma. (apartman za iznajmljivanje, deljenje kuće, itd.)
 • Tip 3 – rezidencijalna vila maksimalne BRGP od 200 do 300 m2, ne uključujući suteren. Ovaj tip objekta treba da podrazumeva visok luksuzni standard objekta, što pre svega treba da se odražava u povećanom komforu I kvalitetu prostora, ne nužno u upotrebi skupih materijala i estetskog izraza. U ovom tipu razmotriti varijacije koje podrazumevaju korišćenje kuće od strane jednog vlasnika (porodica, pojedinac), do mogućnosti razvijanja posebnih delova objekta, maksimalno 3, koji bi služili kao smeštajni kapacitet u svrhu turizma. (apartmani za iznajmljivanje, deljenje kuće, itd.)

Moguće je da autori predaju konkursno rešenje za 2 ili 3 tipa kuće koja su razvijana po istoj programskoj, funkcionalnoj i estetskoj koncepciji. Svaki tip se predaje kao posebno konkursno rešenje.

Objekti treba da ispune visok standard unutrašnje organizacije prostora, kvaliteta izgradnje i primene materijala i estetski momenat oblikovanja. Osnov su planski definisani urbanistički parametri za kuće za odmor i rezidencijalne vile. Takođe, objekti treba da budu ekonomski dostupni, energetski efikasni, kvalitetni, trajni, a pre svega prijatni za boravak u prirodnom okruženju. Arhitektonsko oblikovanje je ključno, jer pri ponudi i izboru važna je podjednako i dopadljivost rešenja, mogućnost trasformacije i varijacije, jasan savremen izraz koji zadovoljava potrebe korisnika, ali istovremeno jasno ukazuje na tradicionalne postulate vezane za podneblje i stil. Posebno će se vrednovati implementiranje energetski održivih ideja kako u organizaciji prostora, tako i u različitim tehnološkim rešenjima.

 

CILJ KONKURSA

Izabrana konkursna rešenja će dobiti priliku da se razrade i realizuju.  Predstavljaće katalošku ponudu za sve koji žele da grade u ovoj zoni, stimulans da kroz izbor kvalitetnog rešenja ujedno doprinesu očuvanju i unapređenju ambijenta i njegove vizuelne vrednosti. Osim toga, sva rešenja će biti promovisana na internet sajtu lokalne samouprave, stručnim portalima i društvenim mrežama kao primer dobre prakse, sa ciljem da se unapredi postojeći načini gradnje, ponude i očekivanja.

KONKURSNI ROKOVI

 • Početak konkursnog roka: 15.09.2021.
 • Rok za postavljanje pitanja: 25.10.2021.
 • Rok za predaju konkursnih radova: 01.11.2021. do 15:00 časova
 • Objava rezultata konkursa: 06.11.2021.

NAGRADNI FOND

Ukoliko u propisanom roku pristigne minimum po 3 rada za svaki tip kuće, žiri može dodeliti sledeće nagrade u neto iznosu:

 • Za kuću tip 1                                                200.000,00 dinara
 • Za kuću tip 2                                                200.000,00 dinara
 • Za kuću tip 3                                                200.000,00 dinara
 • Maksimalno 2 otkupa.                               45.000,00 dinara

SASTAV ŽIRIJA

 1. Miljan Cvijetić, dipl.inž.arh, Predsednik Žirija, Društvo arhitekata Novog Sada
 2. mr Vladimir Pihler, dipl.inž.arh, član Žirija, JP Zavod za urbanizam Vojvodine
 3. Oliver Ognjenović, član Žirija, Opština Irig

KONKURSNI USLOVI

Pravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica, uz zadovoljavanje sledećih uslova:

 • Konkursni rad mora biti dostavljen na vreme i na način utvrđen raspisom konkursa.
 • Konkursni rad mora biti izrađen na način tehničko-oblikovne obrade i sadržati sve delove određene raspisom konkursa.
 • Učesnici moraju predati rešenja za minimalno 2 ili maksimalno 3 tipa kuće
 • Dozvoljeno je predati samo po jedno rešenje za svaki tip kuće.
 • Broj autora i saradnika u stručnom timu nije ograničen
 • Autori nagrađenih i otkupljenih radova su u obavezi da nakon objave rezultata svoja rešenja dostave u .dwg formatu
1.
avatar
DaNS
35282 points
Dark mode