Izložba: Istraživanje naselja

0
pre 6 godina
DaNS

Izložba studentskih radova „Istraživanje naselja“ biće otvorena 12. februara 2018. godine u holu Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu, u 12 časova. Iz najave urednika izložbe:

Izložba prikazuje grafičke radove studenata druge godine Osnovnih akademskih studija na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, rađenih tokom poslednjih pet godina, od školske 2012/2013 do 2016/2017 godine na predmetu Urbana/ruralna analiza i morfologija 2, koji se sluša tokom četvrtog semestra.

Radovi prikazani na izložbi posvećeni su proučavanju postojećeg stanja naselja sa urbanističkih aspekata, a predstavljaju samo jedan segment šireg istraživanja. Studenti su imali zadatak da analiziraju i valorizuju jedno naselje koje najbolje poznaju, u kom su odrasli ili živeli a sve kroz grafičke, numeričke i tekstualne prikaze činjeničnog stanja sa urbanističkih kriterijuma. Istraživanje naselja obuhvatalo je proučavanje: geneze – istorijskog toka pojave i razvoja naselja; urbanističke dispozicije naselja u regionu; fizičkih karakteristika – granica, oblika, veličina, makro celina, poteza, ambijenata; funkcionalnih karakteristika – namena površina blokova, vrsta kretanja; arhitektonskih karakteristika – tipologija objekata, volumena, specifičnih izgleda, materijala, boja, silueta; ekoloških uslova – prirodnih i stvorenih, uslova insolacije i provetrenosti, vrste i stepena zagađenja i zaštite od nepovoljnih uticaja; socioloških uslova – mesta okupljanja ljudi, kategorija korisnika, vrsta aktivnosti, kao i mogućnosti sagledavanja prostora i kvaliteta boravka u njemu.

Pri izradi svojih radova studenti su primenjivali različite metode istraživanja: proučavanje literature, terensko istraživanje (merenje, fotografisanje, beleženje podataka), anketiranje i intervjuisanje stanovnika. Oni su proučavali fizičku strukturu i uočavali uslove koji iz nje proizilaze; računali numeričke pokazatelje i povezivali ih sa mišljenjima korisnika prostora; sagledavali naselja u odnosu na šire okruženje, prirodne specifičnosti i mrežu naselja i uočavali različita gravitaciona područja i međusobnu povezanost među njima, ne samo saobraćajnicama, već i mnogim aktivnostima, potrebama i željama stanovnika. Naselja su sagledana i kao celine formirane od manjih delova, područja, ulica, trgova, blokova, obala, parkova, poteza, a istraženo je i njihovo viđenje od strane stanovnika kroz mentalne mape i odgovore date na pitanja iz anketnih upitnika ili tokom intervjua.

Studenti su pokazali veliku zainteresovanost za ovakvu vrstu rada i potvrdili sopstvenu vezanost za naselje u kom su rođeni ili u kome trenutno borave. Na izložbi su prezentovani radovi 36 autora, većinom iz Republike Srbije, kao i iz Crne Gore i Republike Srpske. Kroz ovu izložbu prikazano je zalaganje i zajednički stvaralački proces svih učesnika u procesu istraživanju. Jedan od bitnih činilaca tog zajedničkog procesa jeste i upoznavanje velikog broja naselja različitih po mnogim aspektima kroz usmene i grafičke prezentacije. Cilj izložbe je upravo predstavljanje istraživačkog pristupa i rezultata na različitim strukturama naselja kroz sintezu mnogobrojnih podataka u grafičkom, numeričkom i tekstualnom formatu. Posetioci izložbe moći će kroz radove da sagledaju raznolikost analiziranih naselja sa aspekata koje su autori kroz svoje radove prepoznali kao najspecifičnije i najznačajnije za život lokalne zajednice.

 

Urednici izložbe:

Vanredni profesor dr Ljiljana Vukajlov, dipl. inž. arh.
Aleksandra Milinković, dipl. inž. arh. – master
Dijana Brkljač, dipl. inž. arh. – master dr
Maria Silađi, dipl. inž. arh. – master